2019-10-28

Wzrost cen importu w Niemczech

Niemiecki urząd statystyczny Destatist podał, iż we wrześniu ceny importu w Niemczech w ujęciu miesięcznym wzrosły o 0,6% m/m, przy prognozowanym wzroście o 0,2% oraz po spadku o 0,6% w sierpniu 2019 r. W ujęciu rocznym ceny importu w Niemczech spadły o 2,5% r/r, przy oczekiwanym spadku na poziomie 2,9%.