2019-08-19

Według danych GUS eksport w I poł. 2019 r. wyrażony w euro wyniósł 115,2 mld EUR i wzrósł o 4,3% r/r, import wyrażony w euro osiągnął 115,4 mld EUR i zwiększył się o 2,8 % r/r. Ujemne saldo handlu zagranicznego ukształtowało się na poziomie -0,2 mld EUR wobec ujemnego salda na poziomie -1,9 mld EUR w analogicznym okresie 2018 r.

Eksport do krajów rozwiniętych wyniósł 100,5 mld EUR (w tym do UE - 92,4 mld EUR), do krajów rozwijających się 8,0 mld EUR, a do krajów Europy Środkowo – Wschodniej 6,7 mld EUR.  

Największym partnerem w eksporcie pozostały Niemcy, których udział wyniósł 27,3% wobec 28,0% w pierwszej połowie 2018 r. Znaczącą rolę w eksporcie miały także Czechy z udziałem 6,2% (wobec 6,4% w analogicznym okresie roku ubiegłego) oraz Wielka Brytania z udziałem na poziomie 6,0% - takim samym jak przed rokiem. Największy wzrost wolumenu eksportu wśród 10 największych partnerów handlowych Polski odnotowano w przypadku  Stanów Zjednoczonych i wyniósł on 15,5 r/r.