2019-06-03

W I kw. wzrost PKB Polski wyniósł 4,7 proc. i był lepszy od oczekiwań.

W I kw. 2019 r. polska gospodarka rosła o 4,7 proc. r/r — wynika ze wstępnego szacunku GUS. To wynik o 0,1 pkt. proc. lepszy od szybkiego szacunku opublikowanego dwa tygodnie temu i ledwie o 0,2 pkt. proc. gorszy od wzrostu zanotowanego w poprzednim kwartale.

Kategoria konsumpcja gospodarstw domowych wzrosła w tym okresie o 3,9 proc. r/r, natomiast kategoria konsumpcja publiczna o 6,4 proc. r/r, osiągając najlepszy rezultat w ostatnich latach. Tym samym spożycie ogółem zanotowało w I kw. 2019 r. wynik 4,4 proc. r/r wobec 4,5 proc. w całym 2018 r. W tym okresie wzrost gospodarczy napędzany był jednak głównie przez inwestycje. Nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 12,6 pkt. proc. r/r, co stanowi wzrost o 4,4 proc. wobec IV kw. 2018 r.