2020-03-02

W lutym 2020 wskaźnik PMI polskiego sektora przemysłowego wzrósł do 48,2 pkt z 47,4 pkt zanotowanych przed miesiącem, rejestrując najwyższą wartość od sześciu miesięcy. Najnowszy wynik opierał się przede wszystkim na subindeksie Czasu Dostaw, który podniósł odczyt głównego wskaźnika o 0,5 pkt.

Luty był 16 miesiącem z rzędu, kiedy Wskaźnik Produkcji oraz Wskaźnik Nowych Zamówień zanotowały wartości poniżej neutralnego progu 50 pkt. Eksport z kolei spadł dziewiętnasty raz z rzędu ponownie wpływając negatywnie na ogólny popyt.