2020-07-08

Wymiana handlowa miedzy tymi krajami nieustannie rośnie. Polska jest czwartym partnerem handlowym Węgier, zaraz po Niemczech, Austrii oraz Słowacji, natomiast jest trzecim dostawcą towarów oraz drugim dostawcą żywności.

Według danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny dwustronne obroty handlowe w 2019 wyniosły 10 mld 366 mln euro, a dodatnie saldo wyniosło 2,6 mld euro. Eksport Polski wzrósł o 9 proc., natomiast import z Węgier o 3 proc. Obroty handlowe zwiększyły się o 7 proc.

Współpraca pomiędzy tymi krajami obejmuje szeroki zakres branż, jednak wymiana najczęściej obejmowała wyroby przemysłu elektromaszynowego (39 proc.), chemicznego (14 proc.) i metalurgicznego (14 proc.). Struktura importu z Węgier jest podobna, obejmowała przemysł elektromaszynowy (37 proc.), przemysł chemiczny (30 proc.) i rolno-spożywczy (12 proc.).

Pomimo pandemii koronawirusa kolejne polskie firmy decydują się wejść na rynek węgierski. Na tym rynku dobrze radzą sobie polskie firmy branży kosmetycznej oraz budowlanej. Polskie firmy branży chemii gospodarczej oraz branży spożywczej w ostatnim czasie także zwiększyły swoją obecność w Węgrzech.