2020-02-04

Polski eksport do Ukrainy rośnie w dwucyfrowym tempie.

Sprzedaż żywności zwiększyła się w minionym roku o 18 proc., a mebli o 29 proc. Najdynamiczniej rozwija się jednak eksport branży motoryzacyjnej. Do listopada eksport zwiększył się o 42 proc., a sprzedaż samochodów wzrosła o 57 proc.

Ważnym czynnikiem odpowiedzialnym za przyspieszenie jest aktywność konsumentów, którzy korzystają na spadającej inflacji i obniżającym się bezrobociu. Jeszcze w połowie 2019 r. inflacja na Ukrainie sięgała niemal 10 proc. podczas gdy pod koniec roku wynosiła już zaledwie 4,1 proc.