2020-11-06

Od 6 listopada 2020 r. w serwisie iPKO biznes pojawią się nowe funkcje dla przelewów – „Wyznacz automatycznie” i „Dostosuj tryb realizacji”.

- „Wyznacz automatycznie” - użytkownik nie musi deklarować konkretnego typu przelewu, to bank sam go określi na podstawie parametrów przelewu.

- „Dostosuj tryb realizacji” - bank automatycznie dostosuje tryb realizacji, jeśli z jakichś przyczyn, np. zbyt późnej godziny, nie będzie można zrealizować przelewu w trybie ekspresowym lub pilnym.

Szczegółowy opis funkcji znajduje się w Przewodniku użytkownika.