2021-12-17

24 i 31 grudnia 2021 rozrachunki międzybankowe będą ograniczone. W przypadku bankowości elektronicznej iPKO biznes:

  • 24 grudnia (wigilia) - przelewy wysokokwotowe (SORBNET2) złożone do godziny 13.45 będą zrealizowane w zwykłym trybie. Bank nie gwarantuje realizacji zleceń złożonych po tej godzinie, zlecenia takie mogą zostać zwrócone na rachunek klienta. Przelewy Express Elixir będą realizowane w zwykłym trybie. Pozostałe zlecenia płatnicze w PLN na rachunki prowadzone w innych bankach w kraju złożone po godzinie 12.25 zostaną przekazane do rozliczeń międzybankowych najpóźniej 27 grudnia,
  • 31grudnia - po godzinie 12.25 nie będzie można zlecić przelewu Express Elixir. Przelewy wysokokwotowe (SORBNET2), pozostałe zlecenia płatnicze w PLN na rachunki prowadzone w innych bankach w kraju oraz przelewy zagraniczne będą realizowane do godziny 12.25. Po tej godzinie, zlecenia te będzie można złożyć na datę przyszłą.

Termin na zawarcie transakcji natychmiastowej pod rozliczenie przelewu zagranicznego otrzymanego w dniu 23 grudnia zostanie wydłużony do 27 grudnia.

W przypadku otrzymywanych komunikatów SWIFT MT101:

  • przelewy wysokokwotowe (SORBNET2) złożone w dniu 24 grudnia do godziny 13.45 będą zrealizowane w zwykłym trybie. Bank nie gwarantuje realizacji zleceń złożonych po tej godzinie, w szczególności zlecenia takie mogą zostać zwrócone na rachunek klienta. Pozostałe zlecenia płatnicze w PLN na rachunki prowadzone w innych bankach w kraju złożone w dniu 24.12.2021 r. po godzinie 12.25 zostaną przekazane do rozliczeń międzybankowych najpóźniej w dniu 27.12.2021 r.,
  • przelewy wysokokwotowe (SORBNET2), pozostałe zlecenia płatnicze w PLN na rachunki prowadzone w innych bankach w kraju oraz przelewy zagraniczne złożone w dniu 31 grudnia będą realizowane do godziny 12.15.