2022-05-13

Świadczenie 500 zł/miesiąc będzie przysługiwać Ci jeśli:

  • Masz obywatelstwo ukraińskie lub jesteś w związku małżeńskim z obywatelem Ukrainy i przebywasz w Polsce legalnie oraz
  • Opiekujesz się dzieckiem, które ma obywatelstwo ukraińskie i przybyło z Ukrainy do Polski z powodu wojny po 23 lutego 2022 r. lub
  • Opiekujesz się dzieckiem urodzonym w Polsce przez matkę, która ma obywatelstwo ukraińskie, przybyła do Polski z powodu wojny po 23 lutego 2022 r. i przebywa w Polsce legalnie

Świadczenie Rodzina 500+ przysługuje tylko na czas pobytu Twojego i dziecka w Polsce.