2021-02-01

Już dzisiaj możesz wypełnić online wniosek Rodzina 500+ na nowy okres świadczeniowy. Program Rodzina 500+ obejmuje wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny.

  • Nowy okres świadczeniowy Programu Rodzina 500+ trwa od 1.06.2021 do 31.05.2022 r.
  • Od 1.02. do 31.05.2021 r. w serwisie internetowym iPKO jest dostępny wniosek na 2 okresy świadczeniowe:
    • Wniosek na nowy okres świadczeniowy od 1.06.2021 r. do 31.05.2022 r.
    • Wniosek na aktualny okres świadczeniowy – do 31.05.2021 r.
    • Jeżeli Twoje dziecko urodzi się przed 31.05.2021 r., wypełnij oba wnioski.
  • Twoim potwierdzeniem prawidłowego przekazania wniosku do dalszej obsługi jest Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO). UPO przyjdzie na Twój adres e-mail w ciągu kilku dni od złożenia wniosku w serwisie iPKO.

Wypełnij wniosek

Więcej o Wniosku Rodzina 500+