2022-03-15

Posilňujeme bezpečnosť Vašich transakcií na webovej stránke iPKO biznes - od 18. marca 2022 Vás pri každom prevode na účet mimo zoznamu obchodných partnerov požiadame o dodatočné potvrdenie pomocou autorizačného nástroja.

V ktorých situáciách bude potrebné dodatočné potvrdenie?

  • uloženie prevodu
  • úprava prevodu
  • pridanie prevodu do balíka
  • úprava prevodu v balíku
  • pridanie obchodných partnerov
  • úprava údajov obchodných partnerov
  • import zo súboru

Nezavádzame dodatočné potvrdenie pre prevody na daňové úrady a do Sociálnej poisťovne.

Pamätajte na bezpečnosť

Zoznam príjemcov priebežne kontrolujte a z bezpečnostných dôvodov ich uložte do zoznamu obchodných partnerov v aplikácii iPKO biznes. Nezabudnite, že ak Vás obchodný partner informuje o zmene účtu (napr. e-mailom), je vhodné si túto informáciu potvrdiť, napr. telefonicky.

Pozor! Kybernetickí zločinci môžu zmeniť číslo účtu tesne pred zadaním príkazu na prevod bez toho, aby ste o tom vedeli:

  1. Na napadnutom počítači protistrany, ktorá posiela faktúru už s nesprávnym číslom účtu.
  2. Pri odosielaní nezašifrovaného e-mailu s faktúrou.
  3. Na napadnutom počítači používateľa iPKO biznes.

Pred odoslaním príkazu si overte údaje o prevode.

Odporúčame Vám, aby ste si prečítali a uplatňovali osvedčené postupy bezpečného používania webovej stránky iPKO biznes - https://www.pkobp.pl/pkobppl-en/electronic-banking/ipko-biznes-sk/bezpeczne-pozivanie/

Pozrite si, ako pridať nového príjemcu do zoznamu obchodných partnerov