2015-12-23

Program kierowany jest do polskich studentów i absolwentów zagranicznych uczelni i ma na celu zachęcenie młodych ludzi do budowania swojej kariery w polskich firmach.

Go4Poland - Wybierz Polskę! obejmuje zasięgiem cały świat i zapewnia dotarcie z informacją do tysięcy polskich studentów za granicą. W realizację Programu zaangażowane są organizacje polonijne, stowarzyszenia polskich studentów oraz przedstawiciele biznesu. Organizatorem Programu jest Fundacja GPW.

PKO Bank Polski uczestniczył w Konferencji otwarcia, zaprosił studentów - laureatów programu do Centrali Banku na warsztat tematyczny oraz do aplikowania na staże w Banku.

Więcej informacji o Programie: https://www.go4poland.pl/