2015-03-25

Konkurs adresowany jest do absolwentów polskich szkół wyższych, którzy obronili się w 2014 roku i uzyskali tytuł magistra, inżyniera albo magistra inżyniera.

Organizatorem programu "Budujemy wartość polskiej gospodarki. Pracuj dla nas!” jest Ministerstwo Skarbu Państwa we współpracy ze spółkami Skarbu Państwa.

Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są do 31 marca 2015 roku.

Więcej informacji o programie oraz regulamin Konkursu na stronie http://www.msp.gov.pl/pl/pracuj-dla-nas/29331,O-programie.html

Zapraszamy