2016-03-22

SOLIDNY PRACODAWCA ROKU 2015Bank otrzymał dwie nagrody w XIII edycji ogólnopolskiego konkursu organizowanego w ramach Programu Solidny Pracodawca Roku.

PKO Bank Polski został wyróżniony za prowadzoną politykę kadrową i działania w obszarze CSR oraz Zbigniew Jagiełło, prezes Zarządu PKO Banku Polskiego otrzymał nagrodę za skuteczną politykę personalną Banku, która przekłada się na jakość oferowanych produktów i świadczonych usług. Szczególnie doceniono modernizację struktury HR w dużej i stabilnej organizacji, w sposób odpowiadający najnowszym światowym trendom oraz zaimplementowanie systemu zarządzania kapitałem ludzkim SAP.

Program Solidny Pracodawca Roku jest prestiżowym, ogólnopolskim projektem, którego celem jest wyłonienie i promocja najlepszych pracodawców w Polsce. Kryteria, jakimi kieruje się Komisja Konkursowa przy wyborze najlepszych firm, to przede wszystkim wskaźnik solidności zatrudnienia. Oprócz podstawowych czynników wpływających na warunki pracy, oceniane są m.in. inwestycje w podnoszenie kwalifikacji pracowników, programy zatrudniania młodych ludzi oraz społeczna odpowiedzialność biznesu.