2016-09-13

PKO Bankiem Polskim nawiązał współpracę z Centrum Przedsiębiorczości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Centrum Przedsiębiorczości to interdyscyplinarna jednostka Wydziału Zarządzania, której podstawowym zadaniem jest propagowanie szeroko pojmowanej przedsiębiorczości, prowadzenie badań i budowanie relacji ze światem biznesu. Spośród licznych planowanych aktywności podejmowane i realizowane będą m.in. wspólne projekty edukacyjne, rekrutacyjne, badawcze a także rozwojowe. Studenci Wydziału będą mieli okazję uczestniczyć w dodatkowych specjalistycznych szkoleniach oraz seminariach prowadzonych przez specjalistów z Banku, a także w praktykach i stażach w PKO Banku Polskim.

Centrum Przedsiębiorczosci Wydziału Zarządzania UW