2019-02-21

PKO Bank Polski informuje, że począwszy od 21 lutego 2019 r. dniem odniesienia dla lokat na nowe środki jest 20 lutego 2019 r.

Informacja ta będzie aktualizowana i podawana do wiadomości w cyklach miesięcznych na stronie produktu na www.pkobp.pl.