2018-10-19

PKO Bank Polski informuje, że począwszy od 21 października 2018 r. dniem odniesienia dla Lokaty na nowe środki i Lokaty Niepodległościowej jest 15 października 2018 r.

Informacja ta będzie aktualizowana i podawana do wiadomości w cyklach miesięcznych.