2011-09-28

Uprzejmie informuję, że dla Bankowych Papierów Wartościowych Strukturyzowanych opartych o cenę miedzi Wskaźnik Odniesienia w dniu 27 września wynosi 7 528 USD/t. Wskaźnik Odniesienia oznacza zmienną rynkową wskazaną w punkcie 10 Części II (Specyfikacja Parametrów Emisji) Warunków Emisji od której, zgodnie z Warunkami Emisji, uzależniona jest Premia. Możliwe warianty przebiegu inwestycji po dotrzymaniu okresu jej trwania: Wartość zysku uzależniona będzie od wartości kasowej ceny miedzi, notowanej na giełdzie towarowej w Londynie (LME), obliczana w oparciu o następujące zasady:

  • Jeżeli cena miedzi w żadnym dniu pomiędzy 27 września 2011 a 25 września 2013 nie dotknie lub nie przekroczy 60% lub 140% wartości początkowej ceny miedzi (odpowiednio 4 516,80 USD/t oraz 10 539,20 USD/t), to w Dniu Wykupu Klient otrzyma zysk równy procentowej zmianie wartości miedzi w stosunku do wartości z początku inwestycji, niezależnie od kierunku tej zmiany.
  • Jeżeli kiedykolwiek w okresie inwestycji cena miedzi będzie równa lub wyższa od bariery w wysokości 140% (10 539,20 USD/t), Klient w Dniu Wykupu otrzyma zysk w wysokości 3% za okres inwestycji.
  • Jeżeli kiedykolwiek w okresie inwestycji cena miedzi będzie równa lub niższa od bariery w wysokości 60% (4 516,80 USD/t), Klient w Dniu Wykupu otrzyma zysk w wysokości 3% za okres inwestycji.

Zysk z BPW Strukturyzowanych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%. Szczegóły oferty, w tym Warunki Emisji dostępne są w DM PKO BP, oddziałach Banku przyjmujących oferty nabycia BPW Strukturyzowanych oraz na stronach www.pkobp.pl i www.dm.pkobp.pl. Powyższe zestawienie jest symulacją przyszłych wyników i nie stanowi gwarancji osiągnięcia w przyszłości podobnych wyników z inwestycji. Mechanizm symulacji nie odnosi się do wyników w przeszłości. Warianty przebiegu inwestycji mają charakter wyłącznie przykładowy i nie odnoszą się do indywidualnej sytuacji Klienta.