2012-02-22

Uprzejmie informujemy, że dla Bankowych Papierów Wartościowych Strukturyzowanych opartych o wartość koszyka złożonego z globalnych amerykańskich spółek giełdowych (PLN140221S) - Wskaźnik Odniesienia z dnia Początkowej Obserwacji tj. 21 lutego 2012r. wynosi:

  1. Dla spółki Intel Corporation – 27,16 USD,
  2. Dla spółki Kraft Foods – 38,57 USD,
  3. Dla spółki McDonald’s – 100,49 USD,
  4. Dla spółki Merck&Co – 38,13 USD,
  5. Dla spółki Pfizer – 21,22 USD,
  6. Dla spółki Procter&Gamble – 64,42 USD,
  7. Dla spółki Philip Morris International – 82,27 USD.

Wskaźnik Odniesienia określony jest zgodnie z punktem 10 Części II (Specyfikacja Parametrów Emisji) Warunków Emisji. Wskaźnik partycypacji o którym mowa w punkcie 9 Części II (Specyfikacja Parametrów Emisji) Warunków Emisji wynosi 120%. Zysk z BPW Strukturyzowanych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%. Szczegóły oferty, w tym Warunki Emisji dostępne są w DM PKO BP, oddziałach Banku przyjmujących oferty nabycia BPW Strukturyzowanych oraz na stronach www.pkobp.pl i www.dm.pkobp.pl.