2011-10-17

Uprzejmie informujemy, że dni odniesienia dla lokat terminowych na nowe środki przedstawiają się następująco:

  • Dla 2-miesięcznej lokaty z dzienną kapitalizacją na nowe środki - 28 września 2011 r.
  • Dla Lokat na Nowe Środki: 3+3, 6+6, 9+9 - 13 października 2011 r.

Informacja ta będzie uaktualniana w cyklach miesięcznych.