2013-09-27

PKO Bank Polski uprzejmie informuje, że dla Bankowych Papierów Wartościowych Strukturyzowanych opartych o cenę miedzi końcowa wartość obserwacji z dnia 25 września 2013 r. wyniosła 1049 PLN.

Wskaźnik Odniesienia w dniu 27 września 2011 r. został ustalony na poziomie 7 528 USD/t. Wskaźnik Odniesienia oznacza zmienną rynkową wskazaną w punkcie 10 Części II (Specyfikacja Parametrów Emisji) Warunków Emisji, od której uzależniona jest Premia.

Końcowa cena miedzi z dnia 25 września 2013 r. wyniosła 7 155 USD/t. W żadnym dniu pomiędzy 27 września 2011 r. a 25 września 2013 r. nie dotknęła i nie przekroczyła żadnej z barier ustalonych na wysokości 60% i 140% wartości początkowej ceny miedzi (odpowiednio 4516,80 USD/t oraz 10 539,20 USD/t).

Klient otrzyma zysk równy 4,9% za okres dwóch lat tj. procentową zmianę wartości miedzi w stosunku do wartości z początku inwestycji, niezależnie od kierunku tej zmiany. Przekazanie  środków z wykupu certyfikatów na rachunki Klientów nastąpi dnia 27 września 2013 r.

Zysk z BPW Strukturyzowanych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%. Szczegóły oferty, w tym Warunki Emisji dostępne są w DM PKO Banku Polskiego, oddziałach Banku przyjmujących oferty nabycia BPW Strukturyzowanych oraz na stronach www.pkobp.pl i www.dm.pkobp.pl.