2014-10-31

Opłaty i prowizje

Produkt

Klient Brązowy / Klient Srebrny / Pakiet na Starcie

Klient Złoty

Konto Codzienne Adm. (oferowane do 30.10.2014)

Prowadzenie rachunku (opłata miesięczna):

 

 

  1. gdy Posiadacz rachunku nie korzysta z bankowości elektronicznej 2)

9,00 zł

7,00 zł

  1. gdy Posiadacz rachunku korzysta z bankowości elektronicznej

5,00 zł

4,00 zł

PKO Kredyt Odnawialny

  1. Opłata przygotowawcza - od kwoty kredytu

1,85% nie mniej niż 60,00 zł

1,5% min. 60,00 zł

  1. Przedłużenie kredytu w rachunku – od kwoty przedłużonego kredytu

1,85% nie mniej niż 60,00 zł

1,5% min. 60,00 zł

  1. Podwyższenie kwoty kredytu - od kwoty podwyższenia

1,85% nie mniej niż 60,00 zł

1,5% min. 60,00 zł

Oprocentowanie Konta oszczędnościowego Progres Adm.

Kwota rachunku

Klient Brązowy / Klient Srebrny /
Pakiet na Starcie

Klient Złoty

w walucie PLN

Oprocentowanie progresywne, zmienne w skali roku, obowiązuje od 24 października 2014

0 do 4 999,99 zł

0,50%

0,80%

5.000,00 – 49.999,99 zł

0,80%

1,00%

50.000,00 zł i powyżej

1,00%

1,20%

w walucie EUR

Oprocentowanie progresywne, zmienne w skali roku, obowiązuje od 8 sierpnia 2014

0 do 4 999,99 EUR

0,10%

0,20%

5.000,00 – 49.999,99 EUR

0,15%

0,25%

50.000,00 EUR i powyżej

0,25%

0,35%

w walucie USD

Oprocentowanie progresywne, zmienne w skali roku, obowiązuje od 8 sierpnia 2014

0 do 4 999,99 USD

0,15%

0,20%

5.000,00 – 49.999,99 USD

0,20%

0,25%

50.000,00 USD i powyżej

0,30%

0,35%

Oprocentowanie PKO Kredytu Odnawialnego

Klient Brązowy / Klient Srebrny

Pakiet na Starcie / Klient Złoty

12%

12%


1) Uczestnikami Programu Benefit Adm. są osoby, które przystąpiły do Programu przed dniem 1.03.2014.

2)  Za miesiąc, w którym rachunek został otwarty opłaty nie pobiera się.