2012-02-02

Uprzejmie informujemy, że 3 lutego2012 r. Inteligo wprowadza do oferty lokatę z miesięczną kapitalizacją odsetek, dostępną bez otwierania konta i podpisywania umowy w Inteligo czy PKO Banku Polskim. Oprocentowanie igo lokaty z miesięczną kapitalizacją odsetek:

  • 3 miesiące - 5,00%
  • 6 miesięcy - 5,10%
  • 9 miesięcy - 5,20%
  • 12 miesięcy - 5,40%

Zysk z lokaty podlega opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych wg zasad obowiązujących w dniu kapitalizacji odsetek. Dla przychodów odsetkowych skapitalizowanych od dnia 31 marca 2012 roku obowiązywać będą nowe zasady zaokrąglania podstawy opodatkowania i kwoty podatku do pełnych groszy w górę. Aby otworzyć igo lokatę z miesięczną kapitalizacją odsetek:

  1. Należy wypełnić wniosek na stronie internetowej pod adresem igolokata.inteligo.pl lub telefonicznie u konsultanta Inteligo pod numerem 801 121 121 lub +48 81 535 60 00.
  2. Na adres e-mail podany we wniosku zostanie wysłana wiadomość zawierająca dane otwieranej igo lokaty i numer rachunku do wpłaty kwoty lokaty. Przelew musi wpłynąć do banku w ciągu 15 dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku i jego dane muszą być zgodne z danymi przelewu i kwotą przelewu. W przeciwnym wypadku wniosek zostanie anulowany, a niezgodny przelew zwrócony na konto nadawcy.
  3. Na adres e-mail podany we wniosku zostanie wysłane potwierdzenie otwarcia igo lokaty z miesięczną kapitalizacją odsetek.