2014-06-23

I.       Limity

Uprzejmie informujemy, że aktualnie maksymalne wysokości limitów dla kart debetowych wydawanych dla klientów indywidualnych przez PKO Bank Polski wynoszą:

 

  Rodzaj karty Wysokość limitu
1 Karta PKO Ekspres wydawana do rachunku:
 • PKO Konto dla Młodych - umowy zawarte do dnia 9 stycznia 2014r.,
 • SUPERKONTO - umowy zawarte do dnia 13 marca 2011r.,
 • SUPERKONTO - umowy zawarte od dnia 14 marca 2011r.,
 • PKO Konto za Zero - umowy zawarte do dnia 21 października 2012r.,
 • PKO Konto za Zero - umowy zawarte od dnia 22 października 2012r.,
 • PKO Konto Pogodne,
 • PKO Konto bez Granic,
 • SUPERKONTO (STUDENT),
 • PKO Konto Rodzica.
 
   dzienny limit operacji gotówkowych  5 000 zł
   dzienny limit operacji bezgotówkowych  10 000 zł
   dzienny limit operacji internetowych  10 000 zł
   dla operacji zbliżeniowych dokonywanych w kraju 1)  
   a)  dla pojedynczej operacji zbliżeniowej  50 zł
   b)  dla łącznej wartości kilku operacji zbliżeniowych  150 zł
   dla operacji zbliżeniowych dokonywanych za granicą1)  
   limit operacji określa się jako 3 kolejne operacje zbliżeniowe następujące po sobie, przy czym wartość pojedynczej operacji ograniczona jest limitem obowiązującym w danym kraju  
 2.  Karta PKO Ekspres wydawana do rachunku PKO Konto dla Młodych - umowy zawarte od dnia 10 stycznia 2014r.  
  dzienny limit operacji gotówkowych 5 000 zł
  dzienny limit operacji bezgotówkowych 10 000 zł
  dzienny limit operacji internetowych 10 000 zł
   dla operacji zbliżeniowych dokonywanych w kraju:  
  a)  do kwoty 50 zł (włącznie) – dla pojedynczej operacji zbliżeniowej, bez konieczności potwierdzania operacji kodem PIN  
  b)  powyżej kwoty 50 zł - do ustalonego dla karty dziennego limitu operacji bezgotówkowych, z potwierdzeniem operacji kodem PIN  
  c)  operacje, o których mowa w lit. a i b są dokonywane z uwzględnieniem wolnych środków na rachunku oraz ustalonego dla karty dziennego limitu operacji bezgotówkowych.  
  dla operacji zbliżeniowych dokonywanych za granicą:  
  wartość pojedynczej operacji zbliżeniowej bez konieczności potwierdzania operacji kodem PIN ograniczona jest limitem operacji bezstykowych obowiązującym w danym kraju, z uwzględnieniem wolnych środków na rachunku oraz ustalonego dla karty dziennego limitu operacji bezgotówkowych  
3. Karta PKO Ekspres wydawana do rachunku Konto Aurum
oraz PKO Ekspres z wizualizacją AURUM
 
  dzienny limit operacji gotówkowych 10 000 zł
  dzienny limit operacji bezgotówkowych 16 000 zł
  dzienny limit operacji internetowych 16 000 zł
  dla operacji zbliżeniowych dokonywanych w kraju 1)  
  a)  dla pojedynczej operacji zbliżeniowej 50 zł
  b)  dla łącznej wartości kilku operacji zbliżeniowych 150 zł
  dla operacji zbliżeniowych dokonywanych za granicą1)  
   limit operacji określa się jako 3 kolejne operacje zbliżeniowe następujące po sobie, przy czym wartość pojedynczej operacji ograniczona jest limitem obowiązującym w danym kraju  
4. Karta PKO Ekspres wydawana do rachunku Konto Platinium II
oraz PKO Ekspres z wizualizacją PLATINIUM
 
  dzienny limit operacji gotówkowych 15 000 zł
  dzienny limit operacji bezgotówkowych 24 000 zł
  dzienny limit operacji internetowych 24 000 zł
  dla operacji zbliżeniowych dokonywanych w kraju 1)  
  a)  dla pojedynczej operacji zbliżeniowej 50 zł
  b)  dla łącznej wartości kilku operacji zbliżeniowych 150 zł
  dla operacji zbliżeniowych dokonywanych za granicą1)  
  limit operacji określa się jako 3 kolejne operacje zbliżeniowe następujące po sobie, przy czym wartość pojedynczej operacji ograniczona jest limitem obowiązującym w danym kraju  
5. Karta PKO Ekspres wydawana do rachunku SUPERKONTO GRAFFITI oraz wydawana do rachunku PKO Konto Pierwsze  
  dzienny limit operacji gotówkowych 600 zł
  dzienny limit operacji bezgotówkowych 600 zł
  dzienny limit operacji internetowych 600 zł
   dla operacji zbliżeniowych dokonywanych w kraju 1)  
  a)  dla pojedynczej operacji zbliżeniowej 50 zł 
  b)  dla łącznej wartości kilku operacji zbliżeniowych 50 zł
6.

Karta PKO Ekspres w formie gadżetu zbliżeniowego lub naklejki zbliżeniowej  wydawana do rachunków:

 • PKO Konto dla Młodych,
 • Konto Aurum BOS,
 • Konto Platinium I,
 • Rachunek PLATINIUM.
 
   dzienny limit operacji bezgotówkowych 500 zł
7. Karta debetowa do rachunku walutowego w EUR  
  dzienny limit operacji gotówkowych 10 000 EUR
  dzienny limit operacji bezgotówkowych 15 000 EUR
  dzienny limit operacji internetowych 15 000 EUR
8. Karta debetowa do rachunku walutowego w USD  
  dzienny limit operacji gotówkowych 10 000 USD
  dzienny limit operacji bezgotówkowych 15 000 USD
  dzienny limit operacji internetowych 15 000 USD
9. Karta debetowa do rachunku walutowego w GBP  
  dzienny limit operacji gotówkowych 10 000 GBP
  dzienny limit operacji bezgotówkowych 15 000 GBP
  dzienny limit operacji internetowych 15 000 GBP

 1) dla kart wydawanych i wznawianych od 1 września 2010 r.

 

Ponadto, uprzejmie informujemy, że w ramach usługi CASH BACK maksymalna wysokość wypłaty gotówki towarzyszącej operacji bezgotówkowej dokonywanej przy użyciu kart:

 • PKO Ekspres,
 • debetowych do rachunków walutowych*

wynosi:

dla kart wydawanych ze znakiem akceptacji Visa

dla kart wydawanych ze znakiem akceptacji  Mastercard

200 zł

300 zł

Usługa CASH BACK umożliwia wypłatę gotówki w walucie polskiej, w czasie dokonywania operacji bezgotówkowej. Kwota wypłaty w ramach tej usługi pomniejsza dostępny dzienny limit operacji bezgotówkowej.

* Maksymalna wysokość kwoty wypłaty jest przeliczana na walutę rachunku, do którego wydana została karta, według kursu organizacji płatniczej, której znak akceptacji umieszczony jest na karcie, na dzień dokonania operacji.

 

II.    Rachunki, do których są wydawane karty PKO Ekspres w formie gadżetu zbliżeniowego oraz karty PKO Ekspres w formie naklejki zbliżeniowej

Uprzejmie informujemy, że karta debetowa PKO Ekspres w formie gadżetu zbliżeniowego oraz karta debetowa PKO Ekspres w formie naklejki zbliżeniowej są wydawane do następujących rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych:

 • PKO Konto dla Młodych,
 • Konto Platinium II,
 • Rachunek PLATINIUM,
 • Konto AURUM BOS.