2015-04-20

Wydanie kart:
1.    Karta VISA Electron Adm./Instant Adm. może być wydana do rachunków: Konto Ulubione Adm., Konto Codzienne Adm. albo Konto Spektrum Adm.
2.    Karta może być wydana Posiadaczowi rachunku albo osobie wskazanej przez Posiadacza rachunku – Użytkownikowi karty. Maksymalnie do rachunku może zostać wydanych 10 kart dla Użytkowników kart.
3.    Karta VISA Instant Adm. zostanie wymieniona na kartę spersonalizowaną VISA Electron Adm. w przypadku wydania nowej karty:
1)    po utarcie ważności dotychczasowej karty, przy czym karta ta otrzyma nowy numer oraz nowy kod PIN,
2)    po unieważnieniu poprzedniej,
3)    w związku ze zmianą danych osobowych,
4)    na wizerunku wybranym przez Klienta w ramach Galerii kart.
4.    Karta VISA Electron Adm. wydana w wyniku wznowienia otrzyma nowy numer oraz przypisany zostanie do niej nowy kod PIN.
 
Wykaz funkcjonalności dla karty debetowej VISA Electron Adm./Instant Adm.:
1.    Karta ma formę tradycyjną i posiada następujące funkcjonalności:
1)    umożliwia dokonywanie płatności za towary lub usługi w punktach handlowo-usługowych w Polsce i na świecie, jak również w Internecie,
2)    umożliwia realizację operacji w bankomatach, wpłatomatach oraz urządzeniach samoobsługowych,
3)    służy do dokonywania wypłaty gotówki w placówkach banków oraz innych instytucjach akceptujących karty,
oznaczonych znakiem akceptacji Visa.
2.    Karta VISA Electron Adm. wyposażona jest również w funkcjonalność umożliwiającą dokonywanie operacji zbliżeniowych.
3.    Kartą VISA Instant Adm. nie ma możliwości dokonywania operacji zbliżeniowych.
Podstawa: § 31 ust. 2 pkt 2 i ust.3 oraz § 43 ust. 3 „Regulaminu rachunków bankowych i kart debetowych dla Klientów indywidualnych w PKO Banku Polskim SA”