2018-10-09

I. Wykaz rachunków (w ofercie), do których PKO Bank Polski SA wydaje karty debetowe dla Klientów indywidualnych, w tym karty dla Użytkownika karty:

RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE

Nazwa rachunku

PKO Konto
 Pierwsze

PKO Konto
dla Młodych

(umowy zawarte
od 10 stycznia 2014 r.)

PKO Konto za Zero
(umowy zawarte
od 1 października 2014 r.)

PKO Konto Rodzica

SUPERKONTO
(umowy zawarte
od 14 marca 2011r.)

PKO Konto
Pogodne

PKO Konto
bez Granic

Konto Aurum

Konto Platinium II

Dostępna karta debetowa

1. Karta PKO Ekspres w formie tradycyjnej

2. Karta PKO Ekspres w formie tradycyjnej z funkcjonalnością karty miejskiej ZTM Warszawa (Warszawska Karta Płatnicza)

3. Karta PKO Ekspres w formie naklejki zbliżeniowej.

1. Karta PKO Ekspres w formie tradycyjnej.

2. Karta PKO Ekspres w formie tradycyjnej z funkcjonalnością karty miejskiej ZTM Warszawa (Warszawska Karta Płatnicza).

3. Karta PKO Ekspres dla Użytkownika w formie tradycyjnej1).

4. Karta PKO Ekspres dla Użytkownika w formie tradycyjnej z funkcjonalnością karty miejskiej ZTM Warszawa (Warszawska Karta Płatnicza) 1).

5. Karta PKO Ekspres w formie naklejki zbliżeniowej.

1. Karta PKO Ekspres w formie tradycyjnej.

2. Karta PKO Ekspres w formie tradycyjnej z funkcjonalnością karty miejskiej ZTM Warszawa (Warszawska Karta Płatnicza).

3. Karta PKO Ekspres dla Użytkownika w formie tradycyjnej1).

4. Karta PKO Ekspres dla Użytkownika w formie tradycyjnej z funkcjonalnością karty miejskiej ZTM Warszawa (Warszawska Karta Płatnicza)1).

5. Karta PKO Ekspres w formie naklejki zbliżeniowej.

1. Karta PKO Ekspres w formie tradycyjnej.

2. Karta PKO Ekspres w formie tradycyjnej z funkcjonalnością karty miejskiej ZTM Warszawa (Warszawska Karta Płatnicza).

3. Karta PKO Ekspres dla Użytkownika w formie tradycyjnej1).

4. Karta PKO Ekspres dla Użytkownika w formie tradycyjnej z funkcjonalnością karty miejskiej ZTM Warszawa (Warszawska Karta Płatnicza)1).

5. Karta PKO Ekspres w formie naklejki zbliżeniowej.

 

1. Karta PKO Ekspres w formie tradycyjnej.

2. Karta PKO Ekspres w formie tradycyjnej z funkcjonalnością karty miejskiej ZTM Warszawa (Warszawska Karta Płatnicza).

3. Karta PKO Ekspres dla Użytkownika w formie tradycyjnej1).

4. Karta PKO Ekspres dla Użytkownika w formie tradycyjnej z funkcjonalnością karty miejskiej ZTM Warszawa (Warszawska Karta Płatnicza) 1).

5. Karta PKO Ekspres w formie naklejki zbliżeniowej.

 

1. Karta PKO Ekspres w formie tradycyjnej.

2. Karta PKO Ekspres w formie tradycyjnej z funkcjonalnością karty miejskiej ZTM Warszawa (Warszawska Karta Płatnicza).

3. Karta PKO Ekspres dla Użytkownika w formie tradycyjne1).

4. Karta PKO Ekspres dla Użytkownika w formie tradycyjnej z funkcjonalnością karty miejskiej ZTM Warszawa (Warszawska Karta Płatnicza)1).

5. Karta PKO Ekspres w formie naklejki zbliżeniowej.

 

 

1. Karta PKO Ekspres w formie tradycyjnej.

2. Karta PKO Ekspres w formie tradycyjnej z funkcjonalnością karty miejskiej ZTM Warszawa (Warszawska Karta Płatnicza).

3. Karta PKO Ekspres dla Użytkownika w formie tradycyjnej1).

4. Karta PKO Ekspres dla Użytkownika w formie tradycyjnej z funkcjonalnością karty miejskiej ZTM Warszawa (Warszawska Karta Płatnicza)1).

5. Karta PKO Ekspres w formie naklejki zbliżeniowej.

1. Karta PKO Ekspres w formie tradycyjnej.

2. Karta PKO Ekspres w formie tradycyjnej z funkcjonalnością karty miejskiej ZTM Warszawa (Warszawska Karta Płatnicza).

3. Karta PKO Ekspres dla Użytkownika w formie tradycyjnej1).

4. Karta PKO Ekspres dla Użytkownika w formie tradycyjnej z funkcjonalnością karty miejskiej ZTM Warszawa (Warszawska Karta Płatnicza)1).

5. Karta PKO 5. Karta PKO Ekspres w formie naklejki zbliżeniowej.

1. Karta PKO Ekspres w formie tradycyjnej.

2. Karta PKO Ekspres w formie tradycyjnej z funkcjonalnością karty miejskiej ZTM Warszawa (Warszawska Karta Płatnicza).

3. Karta PKO Ekspres dla Użytkownika w formie tradycyjnej1).

4. Karta PKO Ekspres dla Użytkownika w formie tradycyjnej z funkcjonalnością karty miejskiej ZTM Warszawa (Warszawska Karta Płatnicza) 1).

5. Karta PKO Ekspres w formie naklejki zbliżeniowej.

1) Posiadacz rachunku może wystąpić o wydanie maksymalnie 10 kart do rachunku

 

II. Wykaz rachunków (w administrowaniu), do których PKO Bank Polski SA wydaje karty debetowe dla Klientów indywidualnych, w tym karty dla Użytkownika karty:

RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE

Nazwa rachunku

 

SUPERKONTO STUDENT

SUPERKONTO

(umowy zawarte
do 13 marca 2011r.)

ZŁOTE KONTO

Rachunek PLATINIUM

PKO Konto
za Zero
(umowy zawarte
do 30 września 2014 r.)

PKO Konto
dla Młodych
(umowy zawarte
do 9 stycznie 2014 r.)

Konto Spektrum Adm.

(oferowane do 30.10.2014 r.)

Konto Ulubione Adm.

(oferowane do 30.10.2014 r.)

Konto Codzienne Adm.

(oferowane do 30.10.2014 r.)

Dostępna karta debetowa

 

1. Karta PKO Ekspres w formie tradycyjnej.

2 Karta PKO Ekspres w formie tradycyjnej z funkcjonalnością karty miejskiej ZTM Warszawa (Warszawska Karta Płatnicza).

3. Karta PKO Ekspres dla Użytkownika w formie tradycyjnej1).

4. Karta PKO Ekspres dla Użytkownika w formie tradycyjnej z funkcjonalnością karty miejskiej ZTM Warszawa (Warszawska Karta Płatnicza)1).

5. Karta PKO Ekspres w formie naklejki zbliżeniowej.

 

 

1. Karta PKO Ekspres w formie tradycyjnej.

2. Karta PKO Ekspres w formie tradycyjnej z funkcjonalnością karty miejskiej ZTM Warszawa (Warszawska Karta Płatnicza).

3. Karta PKO Ekspres dla Użytkownika w formie tradycyjnej1).

4. Karta PKO Ekspres dla Użytkownika w formie tradycyjnej z funkcjonalnością karty miejskiej ZTM Warszawa (Warszawska Karta Płatnicza)1).

5. Karta PKO Ekspres w formie naklejki zbliżeniowej.

 

1. Karta PKO Ekspres w formie tradycyjnej.

2. Karta PKO Ekspres w formie tradycyjnej z funkcjonalnością karty miejskiej ZTM Warszawa (Warszawska Karta Płatnicza).

3. Karta PKO Ekspres dla Użytkownika w formie tradycyjnej1).

4. Karta PKO Ekspres dla Użytkownika w formie tradycyjnej z funkcjonalnością karty miejskiej ZTM Warszawa (Warszawska Karta Płatnicza)1).

5. Karta PKO Ekspres w formie naklejki zbliżeniowej.

1. Karta PKO Ekspres w formie tradycyjnej .

2. Karta PKO Ekspres w formie tradycyjnej z funkcjonalnością karty miejskiej ZTM Warszawa (Warszawska Karta Płatnicza).

3. Karta PKO Ekspres dla Użytkownika w formie tradycyjnej1).

4. Karta PKO Ekspres dla Użytkownika w formie tradycyjnej z funkcjonalnością karty miejskiej ZTM Warszawa (Warszawska Karta Płatnicza)1).

5. Karta PKO Ekspres w formie naklejki zbliżeniowej.

1. Karta PKO Ekspres w formie tradycyjnej.

2. Karta PKO Ekspres w formie tradycyjnej z funkcjonalnością karty miejskiej ZTM Warszawa (Warszawska Karta Płatnicza).

3. Karta PKO Ekspres dla Użytkownika w formie tradycyjnej1).

4. Karta PKO Ekspres dla Użytkownika w formie tradycyjnej z funkcjonalnością karty miejskiej ZTM Warszawa (Warszawska Karta Płatnicza)1).

5. Karta PKO Ekspres w formie naklejki zbliżeniowej.

 

1. Karta PKO Ekspres w formie tradycyjnej.

2. Karta PKO Ekspres w formie tradycyjnej z funkcjonalnością karty miejskiej ZTM Warszawa (Warszawska Karta Płatnicza).

3. Karta PKO Ekspres dla Użytkownika w formie tradycyjnej1).

4. Karta PKO Ekspres dla Użytkownika w formie tradycyjnej z funkcjonalnością karty miejskiej ZTM Warszawa (Warszawska Karta Płatnicza)1).

5. Karta PKO Ekspres w formie naklejki zbliżeniowej.

1. Karta Visa Electron Adm. w formie tradycyjnej.

2. Karta Visa Electron Adm. w formie tradycyjnej z funkcjonalnością karty miejskiej ZTM Warszawa (Warszawska Karta Płatnicza).

3. Karta Visa Electron Adm.  dla Użytkownika w formie tradycyjnej1).

4. Karta Visa Electron Adm. dla Użytkownika w formie tradycyjnej z funkcjonalnością karty miejskiej ZTM Warszawa (Warszawska Karta Płatnicza)1).

5. Karta Visa Electron Adm. w formie naklejki zbliżeniowej.

 

1. Karta Visa Electron Adm. w formie tradycyjnej.

2. Karta Visa Electron Adm. w formie tradycyjnej z funkcjonalnością karty miejskiej ZTM Warszawa (Warszawska Karta Płatnicza).

3. Karta Visa Electron Adm.  dla Użytkownika w formie tradycyjnej1).

4. Karta Visa Electron Adm. dla Użytkownika w formie tradycyjnej z funkcjonalnością karty miejskiej ZTM Warszawa (Warszawska Karta Płatnicza)1).

5. Karta Visa Electron Adm. w formie naklejki zbliżeniowej.

 

1. Karta Visa Electron Adm. w formie tradycyjnej.

2. Karta Visa Electron Adm. w formie tradycyjnej z funkcjonalnością karty miejskiej ZTM Warszawa (Warszawska Karta Płatnicza).

3. Karta Visa Electron Adm.  dla Użytkownika w formie tradycyjnej1).

4. Karta Visa Electron Adm. dla Użytkownika w formie tradycyjnej z funkcjonalnością karty miejskiej ZTM Warszawa (Warszawska Karta Płatnicza)1).

 5. Karta Visa Electron Adm. w formie naklejki zbliżeniowej.

 

1) Posiadacz rachunku może wystąpić o wydanie maksymalnie 10 kart do rachunku

 

III. Wykaz rachunków, które mogą być rachunkiem głównym albo podpiętym:

 1. Rachunek walutowy (rachunek oszczędnościowy płatny na żądanie w walutach wymienialnych) w walutach EUR, USD oraz GBP, do którego mogą zostać podpięte rachunki walutowe w EUR, GBP lub USD, przy czym rachunki podpięte prowadzone są w walucie innej niż rachunek główny.
 2. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy:
 3. PKO Konto za Zero,
 4. PKO Konto bez Granic,
 5. Konto Aurum,
 6. Konto Platinium II,
 7. PKO Konto Rodzica,
 8. PKO Konto Pierwsze,
 9. PKO Konto dla Młodych,
 10. ZŁOTE KONTO,
 11. Rachunek PLATINIUM,
 12. SUPERKONTO STUDENT,
 13. SUPERKONTO,
 14. PKO Konto Pogodne,
 15. Konto Spektrum Adm.,
 16. Konto Ulubione Adm.,
 17. Konto Codzienne Adm.,

do którego Posiadacz karty w formie tradycyjnej może podpiąć rachunki walutowe w walutach: EUR, GBP, USD, SEK, NOK, DKK lub CHF., w zakresie posiadanej przez niego karty.

 

 

Podstawa:
§ 28 ust. 3 oraz § 29 ust. 5 „Ogólnych warunków prowadzenia rachunków bankowych i świadczenia usług dla Klientów indywidualnych przez PKO Bank Polski SA”