2015-05-04

1. Wykaz rachunków (w ofercie), do których PKO Bank Polski SA wydaje karty debetowe dla Klientów indywidualnych, w tym karty dla Użytkownika karty:

RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE

Nazwa rachunku

PKO Konto
 Pierwsze

PKO Konto
dla Młodych

(umowy zawarte
od 10 stycznia 2014 r.)

PKO Konto za Zero
(umowy zawarte
od 1 października 2014 r.)

PKO Konto Rodzica

SUPERKONTO
(umowy zawarte
od 14 marca 2011r.)

PKO Konto
Pogodne

PKO Konto
bez Granic

Konto Aurum

Konto Platinium II

Dostępna karta debetowa

1. Karta PKO Ekspres w formie tradycyjnej

2. Karta PKO Ekspres w formie tradycyjnej z funkcjonalnością karty miejskiej ZTM Warszawa (Warszawska Karta Płatnicza)

1. Karta PKO Ekspres w formie tradycyjnej.

2 Karta PKO Ekspres w formie tradycyjnej z funkcjonalnością karty miejskiej ZTM Warszawa (Warszawska Karta Płatnicza).

3. Karta PKO Ekspres dla Użytkownika w formie tradycyjnej1).

4. Karta PKO Ekspres dla Użytkownika w formie tradycyjnej z funkcjonalnością karty miejskiej ZTM Warszawa (Warszawska Karta Płatnicza) 1)

5. Karta PKO Ekspres w formie gadżetu zbliżeniowego (brelok).

6. Karta PKO Ekspres w formie gadżetu zbliżeniowego (zegarek)2)

7. Karta PKO Ekspres w formie naklejki zbliżeniowej.

1. Karta PKO Ekspres w formie tradycyjnej.

2. Karta PKO Ekspres w formie tradycyjnej z funkcjonalnością karty miejskiej ZTM Warszawa (Warszawska Karta Płatnicza).

3. Karta PKO Ekspres dla Użytkownika w formie tradycyjnej1).

4. Karta PKO Ekspres dla Użytkownika w formie tradycyjnej z funkcjonalnością karty miejskiej ZTM Warszawa (Warszawska Karta Płatnicza)1)

1. Karta PKO Ekspres w formie tradycyjnej.

2. Karta PKO Ekspres w formie tradycyjnej z funkcjonalnością karty miejskiej ZTM Warszawa (Warszawska Karta Płatnicza).

3. Karta PKO Ekspres dla Użytkownika w formie tradycyjnej1).

4. Karta PKO Ekspres dla Użytkownika w formie tradycyjnej z funkcjonalnością karty miejskiej ZTM Warszawa (Warszawska Karta Płatnicza)1).

1. Karta PKO Ekspres w formie tradycyjnej.

2. Karta PKO Ekspres w formie tradycyjnej z funkcjonalnością karty miejskiej ZTM Warszawa (Warszawska Karta Płatnicza).

3. Karta PKO Ekspres dla Użytkownika w formie tradycyjnej1).

4. Karta PKO Ekspres dla Użytkownika w formie tradycyjnej z funkcjonalnością karty miejskiej ZTM Warszawa (Warszawska Karta Płatnicza) 1).

1. Karta PKO Ekspres w formie tradycyjnej.

2. Karta PKO Ekspres w formie tradycyjnej z funkcjonalnością karty miejskiej ZTM Warszawa (Warszawska Karta Płatnicza).

3. Karta PKO Ekspres dla Użytkownika w formie tradycyjne1).

4. Karta PKO Ekspres dla Użytkownika w formie tradycyjnej z funkcjonalnością karty miejskiej ZTM Warszawa (Warszawska Karta Płatnicza)1).

1. Karta PKO Ekspres w formie tradycyjnej.

2. Karta PKO Ekspres w formie tradycyjnej z funkcjonalnością karty miejskiej ZTM Warszawa (Warszawska Karta Płatnicza).

3. Karta PKO Ekspres dla Użytkownika w formie tradycyjnej1).

4. Karta PKO Ekspres dla Użytkownika w formie tradycyjnej z funkcjonalnością karty miejskiej ZTM Warszawa (Warszawska Karta Płatnicza) 1).

1. Karta PKO Ekspres w formie tradycyjnej.

2. Karta PKO Ekspres w formie tradycyjnej z funkcjonalnością karty miejskiej ZTM Warszawa (Warszawska Karta Płatnicza).

3. Karta PKO Ekspres dla Użytkownika w formie tradycyjnej1).

4. Karta PKO Ekspres dla Użytkownika w formie tradycyjnej z funkcjonalnością karty miejskiej ZTM Warszawa (Warszawska Karta Płatnicza) 1).

1. Karta PKO Ekspres w formie tradycyjnej.

2. Karta PKO Ekspres w formie tradycyjnej z funkcjonalnością karty miejskiej ZTM Warszawa (Warszawska Karta Płatnicza).

3. Karta PKO Ekspres dla Użytkownika w formie tradycyjnej1).

4. Karta PKO Ekspres dla Użytkownika w formie tradycyjnej z funkcjonalnością karty miejskiej ZTM Warszawa (Warszawska Karta Płatnicza) 1).

5. Karta PKO Ekspres w formie gadżetu zbliżeniowego (brelok)

6. Karta PKO Ekspres w formie naklejki zbliżeniowej

1) Posiadacz rachunku może wystąpić o wydanie maksymalnie 10 kart do rachunku

2) pula zegarków jest ograniczona i dostępna do wyczerpania zapasów

2.Wykaz rachunków (w administrowaniu), do których PKO Bank Polski SA wydaje karty debetowe dla Klientów indywidualnych, w tym karty dla Użytkownika karty::

RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE

Nazwa rachunku

SUPERKONTO
Graffiti

SUPERKONTO STUDENT

SUPERKONTO

(umowy zawarte
do 13 marca 2011r.)

ZŁOTE KONTO

Rachunek PLATINIUM

PKO Konto
za Zero
(umowy zawarte
do 30 września 2014 r.)

PKO Konto
dla Młodych
(umowy zawarte
do 9 stycznie 2014 r.)

Konto Spektrum Adm.

(oferowane do 30.10.2014 r.)

Konto Ulubione Adm.

(oferowane do 30.10.2014 r.)

Konto Codzienne Adm.

(oferowane do 30.10.2014 r.)

Dostępna karta debetowa

1. Karta PKO Ekspres w formie tradycyjnej

2. Karta PKO Ekspres w formie tradycyjnej z funkcjonalnością karty miejskiej ZTM Warszawa (Warszawska Karta Płatnicza).

1. Karta PKO Ekspres w formie tradycyjnej

2 Karta PKO Ekspres w formie tradycyjnej z funkcjonalnością karty miejskiej ZTM Warszawa (Warszawska Karta Płatnicza)

3. Karta PKO Ekspres dla Użytkownika w formie tradycyjnej1).

4. Karta PKO Ekspres dla Użytkownika w formie tradycyjnej z funkcjonalnością karty miejskiej ZTM Warszawa (Warszawska Karta Płatnicza)1).

1. Karta PKO Ekspres w formie tradycyjnej.

2. Karta PKO Ekspres w formie tradycyjnej z funkcjonalnością karty miejskiej ZTM Warszawa (Warszawska Karta Płatnicza).

3. Karta PKO Ekspres dla Użytkownika w formie tradycyjnej1).

4. Karta PKO Ekspres dla Użytkownika w formie tradycyjnej z funkcjonalnością karty miejskiej ZTM Warszawa (Warszawska Karta Płatnicza)1).

1. Karta PKO Ekspres w formie tradycyjnej.

2. Karta PKO Ekspres w formie tradycyjnej z funkcjonalnością karty miejskiej ZTM Warszawa (Warszawska Karta Płatnicza).

3. Karta PKO Ekspres dla Użytkownika w formie tradycyjnej1).

4. Karta PKO Ekspres dla Użytkownika w formie tradycyjnej z funkcjonalnością karty miejskiej ZTM Warszawa (Warszawska Karta Płatnicza)1).

1. Karta PKO Ekspres w formie tradycyjnej.

2. Karta PKO Ekspres w formie tradycyjnej z funkcjonalnością karty miejskiej ZTM Warszawa (Warszawska Karta Płatnicza).

3. Karta PKO Ekspres dla Użytkownika w formie tradycyjnej1).

4. Karta PKO Ekspres dla Użytkownika w formie tradycyjnej z funkcjonalnością karty miejskiej ZTM Warszawa (Warszawska Karta Płatnicza)1).

5. Karta PKO Ekspres w formie gadżetu zbliżeniowego (brelok)

6. Karta PKO Ekspres w formie naklejki zbliżeniowej.

1. Karta PKO Ekspres w formie tradycyjnej.

2. Karta PKO Ekspres w formie tradycyjnej z funkcjonalnością karty miejskiej ZTM Warszawa (Warszawska Karta Płatnicza).

3. Karta PKO Ekspres dla Użytkownika w formie tradycyjnej1).

4. Karta PKO Ekspres dla Użytkownika w formie tradycyjnej z funkcjonalnością karty miejskiej ZTM Warszawa (Warszawska Karta Płatnicza)1).

1. Karta PKO Ekspres w formie tradycyjnej.

2. Karta PKO Ekspres w formie tradycyjnej z funkcjonalnością karty miejskiej ZTM Warszawa (Warszawska Karta Płatnicza).

3. Karta PKO Ekspres dla Użytkownika w formie tradycyjnej1).

4. Karta PKO Ekspres dla Użytkownika w formie tradycyjnej z funkcjonalnością karty miejskiej ZTM Warszawa (Warszawska Karta Płatnicza)1).

5. Karta PKO Ekspres w formie gadżetu zbliżeniowego (brelok).

6. Karta PKO Ekspres w formie gadżetu zbliżeniowego (zegarek)2)

7. Karta PKO Ekspres w formie naklejki zbliżeniowej.

1. Karta Visa Electron Adm. w formie tradycyjnej.

2. Karta Visa Electron Adm. w formie tradycyjnej dla Uzytkownika1).

 

1. Karta Visa Electron Adm. w formie tradycyjnej.

2. Karta Visa Electron Adm. w formie tradycyjnej dla Uzytkownika1).

 

1. Karta Visa Electron Adm. w formie tradycyjnej.

2. Karta Visa Electron Adm. w formie tradycyjnej dla Uzytkownika1).

 

1) Posiadacz rachunku może wystąpić o wydanie maksymalnie 10 kart do rachunku

2) pula zegarków jest ograniczona i dostępna do wyczerpania zapasów

3. Wykaz rachunków głównych3)dla Klientów indywidualnych:

 

RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY PŁATNY NA ŻĄDANIE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

Waluta rachunku

EUR

USD

GBP

Dostępna karta debetowa

Karta debetowa do rachunku walutowego w formie tradycyjnej

Karta debetowa do rachunku walutowego w formie tradycyjnej

Karta debetowa do rachunku walutowego w formie tradycyjnej

3) Posiadacz rachunku głównego, do którego wydana została karta debetowa może wskazać należący do niego rachunek walutowy prowadzony w innej walucie, z którego mają być rozliczane operację dokonane kartą.

 

4. Aktualny wykaz funkcjonalności w zakresie dostępnych rozliczeń oraz usług dodatkowych dla kart debetowych dla Klientów indywidualnych:

1. Karta PKO Ekspres w formie tradycyjnej oraz Visa Electron Adm. umożliwia dokonywanie:

  1) operacji w miejscach oznaczonych znakiem akceptacji umieszczonym na karcie w kraju i zagranicą,

  2) płatności za towary lub usługi, w tym w Internecie,

  3) płatności zbliżeniowych w punktach oznaczonych specjalnym znakiem graficznym przedstawiającym falę radiową,

  4) wypłat gotówki w:
  a) bankomatach,
  b)oddziałach PKO Banku Polskiego oraz placówkach innych banków,
  c) agencjach PKO Banku Polskiego,
  d)innych instytucjach akceptujących karty, w tym w urzędach pocztowych,

  5) operacji wypłaty gotówki w ramach w usługi Cashback,

  6) doładowania telefonów komórkowych,

  7) przelewów, w serwisie bankowości elektronicznej iPKO, na wskazany numer karty debetowej wydanej przez PKO Bank Polski SA.

2. Warszawska Karta Płatnicza umożliwia, poza funkcjonalnościami opisanymi w ust. 1, dokonywanie:

  1) zakupu i wgrania biletu ZTM imiennego długookresowego w biletomatach, Punktach Obsługi Pasażerów ZTM, we wszystkich punktach umożliwiających wgrywanie długookresowych biletów komunikacji miejskiej, a także przez Internet- zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.ztm.waw.pl,

  2) opłaty za parkowanie w strefach płatnego parkowania przy użyciu funkcji płatniczej w parkometrach, akceptujących płatności kartą, oznaczonych znakiem Visa.

3. Karta debetowa do rachunku walutowego oraz Karta Visa Instant Adm. umożliwia dokonywanie operacji wymienionych w ust. 1, z wyjątkiem pkt 3- karta nie posiada funkcji umożliwiającej dokonywanie operacji zbliżeniowych.

4. Usługa VISA CASH BACK albo usługa „Płać kartą i wypłacaj” MasterCard umożliwia Klientom dokonującym płatności w punktach handlowo-usługowych kartą debetową w formie tradycyjnej wypłatę gotówki do wysokości 300 PLN przy każdym dokonywanym zakupie. Kwota wypłaty wliczona zostanie w dostępny dzienny limit operacji płatniczych. Klient płacąc kartą debetową w kasie, powinien poinformować kasjera, że zamierza skorzystać z usługi VISA CASH BACK lub „Płać kartą i wypłacaj” MasterCard. Klient powinien zadeklarować kwotę wypłaty, po czym zostanie poproszony o akceptację całkowitej kwoty operacji (płatności za towary lub usługi + wypłaty gotówki), poprzez podpisanie potwierdzenia operacji lub wprowadzenie swojego kodu PIN.
Z usługi Cashback można skorzystać w wybranych supermarketach, stacjach benzynowych, sklepach i innych punktach handlowo - usługowych na terenie całej Polski oznakowanych symbolem VISA CASH BACK albo usługi „Płać kartą i wypłacaj” MasterCard.
Kwota wypłaty dokonanej za pomocą usługi VISA CASH BACK albo usługi „Płać kartą i wypłacaj” MasterCard w zestawieniu operacji zostanie wyodrębniona i będzie stanowiła część składową całej transakcji.

5. Karta PKO Ekspres w formie gadżetu zbliżeniowego oraz naklejki zbliżeniowej pozwala na dokonywanie szybkich płatności za zakupy przy użyciu funkcji zbliżeniowej MasterCard PayPass, w kraju i zagranicą.