2018-08-31

Uprzejmie informujemy, że aktualnie wysokości limitów dla kart debetowych wydawanych dla klientów indywidualnych przez PKO Bank Polski wynoszą:

I. Karty z logo VISA:

1. Karty PKO Ekspres w formie tradycyjnej, w tym karty dla Użytkownika karty

Nazwa rachunku, do którego wydana jest karta

SUPERKONTO oraz SUPERKONTO STUDENT

PKO Konto dla Młodych

PKO Konto za Zero

PKO Konto Rodzica

PKO Konto bez Granic

PKO Konto Pogodne

Konto Aurum

ZŁOTE KONTO

Konto Platinium II

Rachunek PLATINIUM

Dzienne limity  transakcji płatniczych:

Wysokość limitu maksymalnego:

1)  limit gotówkowych transakcji płatniczych: 5 000 zł,

2)  limit bezgotówkowych transakcji płatniczych: 10 000 zł,

3)  limit internetowych transakcji płatniczych: 10 000 zł.

 

1)  limit gotówkowych transakcji płatniczych: 10 000 zł,

2)  limit bezgotówkowych transakcji płatniczych: 16 000 zł,

3)  limit internetowych transakcji płatniczych: 16 000 zł.

 

1)  limit gotówkowych transakcji płatniczych: 15 000 zł,

2)  limit bezgotówkowych transakcji płatniczych: 24 000 zł,

3)  limit internetowych transakcji płatniczych: 24 000 zł.

 

Wysokość limitu domyślnego

1)   limit gotówkowych transakcji płatniczych h: 5 000 zł,

2)  limit bezgotówkowych transakcji płatniczych: 10 000 zł,

3)  limit internetowych transakcji płatniczych: 10 000 zł.

 

1)  limit gotówkowych transakcji płatniczych: 10 000 zł,

2)  limit bezgotówkowych transakcji płatniczych: 16 000 zł,

3)  limit internetowych transakcji płatniczych: 16 000 zł.

1)  limit gotówkowych transakcji płatniczych: 15 000 zł,

2)  limit bezgotówkowych transakcji płatniczych: 24 000 zł,

3)  limit internetowych transakcji płatniczych: 24 000 zł.

Limity dla zbliżeniowych transakcji płatniczych bez PIN lub podpisu, dokonywanych w kraju, dla kart wydanych do dnia 3 sierpnia 2018 r.:

Wysokość limitu:

1)  50 zł – dla pojedynczej zbliżeniowej transakcji płatniczej,

2)  150 zł – dla łącznej wartości zbliżeniowych transakcji płatniczych.

Limity dla zbliżeniowych transakcji płatniczych bez PIN lub podpisu, dokonywanych za granicą, dla kart wydanych do dnia 3 sierpnia 2018 r.:

Limit transakcji płatniczych określa się, jako 3 kolejne zbliżeniowe transakcje płatnicze następujące po sobie, przy czym wartość pojedynczej transakcji płatniczej ograniczona jest limitem obowiązującym w danym kraju.

Limity dla zbliżeniowych transakcji płatniczych dokonywanych w kraju, dla kart wydanych od dnia 4 sierpnia 2018 r.:

Wysokość limitu:

1)   50 zł – dla pojedynczej zbliżeniowej transakcji płatniczej, bez konieczności potwierdzania transakcji płatniczej kodem PIN,

2)   powyżej kwoty 50 zł - z potwierdzeniem transakcji płatniczej kodem PIN.

Zbliżeniowe transakcje płatnicze, o których mowa w pkt 1 -2, są realizowane w oparciu o ustalony dla karty dzienny limit bezgotówkowych transakcji płatniczych oraz stan wolnych środków na rachunku.

Limity dla zbliżeniowych transakcji płatniczychdokonywanych za granicą, dla kart wydanych od dnia 4 sierpnia 2018 r.:

Wartość pojedynczej zbliżeniowej transakcji płatniczej bez konieczności potwierdzania jej kodem PIN, ograniczona jest limitem zbliżeniowych transakcji płatniczych obowiązującym w danym kraju, z uwzględnieniem wolnych środków na rachunku oraz ustalonego dla karty dziennego limitu bezgotówkowych transakcji płatniczych.

2. Karty debetowe Visa Electron Adm., w tym karty dla Użytkownika karty

Nazwa rachunku, do którego wydana jest karta

Konto Spektrum Adm.

Konto Ulubione Adm.

Konto Codzienne Adm.

Dzienne limity transakcji płatniczych:

Wysokość limitu:

Wysokość limitu maksymalnego:

1)  limit gotówkowych transakcji płatniczych: 5 000 zł,

2)  limit bezgotówkowych transakcji płatniczych: 10 000 zł,

3)  limit internetowych transakcji płatniczych: 10 000 zł.

Wysokość limitu domyślnego:

1)  limit gotówkowych transakcji płatniczych: 5 000 zł,

2)  limit bezgotówkowych transakcji płatniczych: 10 000 zł,

3)  limit internetowych transakcji płatniczych: 0 zł.

Limity dla zbliżeniowych transakcji płatniczych bez PIN lub podpisu, dokonywanych w kraju dla kart wydanych do dnia 3 sierpnia 2018 r.:

Wysokość limitu:

1)  50 zł – dla pojedynczej zbliżeniowej transakcji płatniczej,

2)  150 zł – dla łącznej wartości zbliżeniowych transakcji płatniczych.

Limity dla zbliżeniowych transakcji płatniczychbez PIN lub podpisu, dokonywanych za granicą dla kart wydanych do dnia 3 sierpnia 2018 r.:

Limit transakcji płatniczych określa się, jako 3 kolejne zbliżeniowe transakcje płatnicze następujące po sobie, przy czym wartość pojedynczej  transakcji płatniczej ograniczona jest limitem obowiązującym w danym kraju.

Limity dla zbliżeniowych transakcji płatniczych dokonywanych w kraju, dla kart wydanych od dnia 4 sierpnia 2018 r.:

1)  50 zł – dla pojedynczej zbliżeniowej transakcji płatniczej, bez konieczności potwierdzania transakcji płatniczej kodem PIN,

2)  powyżej kwoty 50 zł - z potwierdzeniem transakcji płatniczej kodem PIN.

Zbliżeniowe transakcje płatnicze, o których mowa w pkt 1 -2, są realizowane w oparciu o ustalony dla karty dzienny limit transakcji płatniczych bezgotówkowych oraz stan wolnych środków na rachunku.

Limity dla zbliżeniowych transakcji płatniczych dokonywanych za graniczą, dla kart wydanych od dnia 4 sierpnia 2018 r.:

Wartość pojedynczej zbliżeniowej transakcji płatniczej bez konieczności potwierdzania jej kodem PIN, ograniczona jest limitem zbliżeniowych transakcji płatniczych obowiązującym w danym kraju, z uwzględnieniem wolnych środków na rachunku oraz ustalonego dla karty dziennego limitu bezgotówkowych transakcji płatniczych.

     

3. Karty PKO Ekspres w formie tradycyjnej

Nazwa rachunku, do którego wydana jest karta

PKO Konto Pierwsze

Dzienne limity kartowe

Wysokość limitu maksymalnego:

1)  limit gotówkowych transakcji płatniczych: 600 zł,

2)  limit bezgotówkowych transakcji płatniczych: 600 zł,

3)  limit internetowych transakcji płatniczych: 600 zł.

Wysokość limitu domyślnego

1)   limit gotówkowych transakcji płatniczych: 600 zł,

2)   limit bezgotówkowych transakcji płatniczych: 600 zł,

3)   limit internetowych transakcji płatniczych: 600 zł.

Limity dla zbliżeniowych transakcji płatniczych bez PIN lub podpisu, dokonywanych w kraju dla kart wydanych do PKO Konto Pierwsze do 18 maja 2016 r.:

Wysokość limitu:

1)  50 zł – dla pojedynczej zbliżeniowej transakcji płatniczej,

2)  50 zł – dla łącznej wartości zbliżeniowych transakcji płatniczych.

Limity dla zbliżeniowych transakcji płatniczych bez PIN lub podpisu, dokonywanych w kraju dla kart wydanych do PKO Konto Pierwsze wydanych od dnia 19 maja 2016 r.:

Wysokość limitu:

50 zł. Transakcje płatnicze dokonywane są z uwzględnieniem wolnych środków na rachunku oraz ustalonego dla karty dziennego limitu transakcji płatniczych bezgotówkowych.

Limity dla zbliżeniowych transakcji płatniczych bez PIN, dokonywanych za granicą:

Brak możliwości dokonywania zbliżeniowych transakcji płatniczych za granicą

4. Karty debetowe wycofane z oferty do rachunków walutowych w EUR, USD, GBP

Nazwa rachunku, do którego wydana jest karta

Rachunki oszczędnościowe płatne na żądanie (rachunki walutowe) w walutach wymienialnych w EUR, USD, GBP

Dzienne limity kartowe

Wysokość limitu maksymalnego:

1)  limit gotówkowych transakcji płatniczych: 10 000 GBP/EUR/USD,

2)  limit bezgotówkowych transakcji płatniczych: 15 000 GBP/EUR/USD,

3)  limit internetowych transakcji płatniczych: 15 000 GBP/EUR/USD.

Wysokość limitu domyślnego:

1)   limit gotówkowych transakcji płatniczych: 10 000 GBP/EUR/USD,

2)   limit bezgotówkowych transakcji płatniczych: 15 000 GBP/EUR/USD,

3)   limit internetowych transakcji płatniczych: 15 000 GBP/EUR/USD.

 

II. Karty z logo MASTERCARD:

Nazwa rachunku, do którego wydana jest karta

PKO Konto dla Młodych

Konto Aurum

ZŁOTE KONTO

Konto Platinium II

Rachunek PLATINIUM

Dzienne limity kartowe

Wysokość limitu maksymalnego:

1)  limit gotówkowych transakcji płatniczych: 5 000 zł,

2)  limit bezgotówkowych transakcji płatniczych: 10 000 zł,

3)  limit internetowych transakcji płatniczych: 10 000 zł.

1)  limit gotówkowych transakcji płatniczych: 10 000 zł,

2)  limit bezgotówkowych transakcji płatniczych: 16 000 zł,

3)  limit internetowych transakcji płatniczych: 16 000 zł.

 

1)  limit gotówkowych transakcji płatniczych: 15 000 zł,

2)  limit bezgotówkowych transakcji płatniczych: 24 000 zł,

3)  limit internetowych transakcji płatniczych: 24 000 zł.

 

Wysokość limitu domyślnego

1)  limit gotówkowych transakcji płatniczych: 5 000 zł,

2)  limit bezgotówkowych transakcji płatniczych: 10 000 zł,

3)  limit internetowych transakcji płatniczych: 10 000 zł.

1)  limit gotówkowych transakcji płatniczych: 10 000 zł,

2)  limit bezgotówkowych transakcji płatniczych: 16 000 zł,

3)  internetowych limit transakcji płatniczych: 16 000 zł.

 

1)  limit gotówkowych transakcji płatniczych: 15 000 zł,

2)  limit bezgotówkowych transakcji płatniczych: 24 000 zł,

3)  limit internetowych transakcji płatniczych: 24 000 zł.

 

Limity dla zbliżeniowych transakcji płatniczych bez PIN lub podpisu, dokonywanych w kraju

Wysokość limitu

50 zł. Transakcje płatnicze dokonywane są z uwzględnieniem wolnych środków na rachunku oraz ustalonego dla karty dziennego limitu bezgotówkowych transakcji płatniczych.

Limity dla zbliżeniowych transakcji płatniczych bez PIN lub podpisu, dokonywanych za granicą

Wartość pojedynczej zbliżeniowej transakcji płatniczej jest ograniczona limitem zbliżeniowych transakcji płatniczych obowiązującym w danym kraju, z uwzględnieniem wolnych środków na rachunku oraz ustalonego dla karty dziennego limitu bezgotówkowych transakcji płatniczych.

III. Karty w formie innej niż tradycyjna:

Dzienne limity kartowe

Wysokość limitu maksymalnego:

limit bezgotówkowych transakcji płatniczych: 500 zł.

Wysokość limitu domyślnego

limit bezgotówkowych transakcji płatniczych: 500 zł.

Limity dla zbliżeniowych transakcji płatniczych bez PIN lub podpisu, dokonywanych w kraju

Wysokość limitu

50 zł. Transakcje płatnicze dokonywane są z uwzględnieniem wolnych środków na rachunku oraz ustalonego dla karty dziennego limitu bezgotówkowych transakcji płatniczych.

Limity dla zbliżeniowych transakcji płatniczychbez PIN lub podpisu, dokonywanych za granicą

Wartość pojedynczej zbliżeniowej transakcji płatniczej jest ograniczona limitem zbliżeniowych transakcji płatniczych obowiązującym w danym kraju, z uwzględnieniem wolnych środków na rachunku oraz ustalonego dla karty dziennego limitu bezgotówkowych transakcji płatniczych.

IV. Maksymalna wysokość wypłaty gotówki towarzyszącej bezgotówkowej transakcji płatniczej dokonanej przy użyciu karty:

  • VISA - 300 zł (Usługa VISA CASH BACK),
  • Mastercard – 500 zł (Usługa „Płać kartą i wypłacaj” Mastercard).

 

 

Podstawa:
§ 41 ust. 1, 2 i 3 oraz 42 ust. 2 „Ogólnych warunków prowadzenia rachunków bankowych i świadczenia usług dla Klientów indywidualnych przez PKO Bank Polski SA”