2016-09-05

Uprzejmie informujemy, że aktualnie wysokości limitów dla kart debetowych wydawanych dla klientów indywidualnych przez PKO Bank Polski wynoszą:

I. Karty z logo VISA:

1. Karty PKO Ekspres w formie tradycyjnej, w tym karty dla Użytkownika karty

Nazwa rachunku, do którego wydana jest karta

SUPERKONTO oraz SUPERKONTO STUDENT

PKO Konto dla Młodych

PKO Konto za Zero

PKO Konto Rodzica

PKO Konto bez Granic

PKO Konto Pogodne

Konto Aurum

ZŁOTE KONTO

Konto Platinium II

Rachunek PLATINIUM

Dzienne limity operacji

Wysokość limitu maksymalnego:

 

1)  limit operacji gotówkowych: 5 000 zł,

2)  limit operacji bezgotówkowych: 10 000 zł,

3)  limit operacji internetowych: 10 000 zł.

 

 

1)  limit operacji gotówkowych: 10 000 zł,

2)  limit operacji bezgotówkowych: 16 000 zł,

3)  limit operacji internetowych: 16 000 zł.

 

 

1)  limit operacji gotówkowych: 15 000 zł,

2)  limit operacji bezgotówkowych: 24 000 zł,

3)  limit operacji internetowych: 24 000 zł.

 

Wysokość limitu domyślnego

 

1)   limit operacji gotówkowych: 5 000 zł,

2)  limit operacji bezgotówkowych: 10 000 zł,

3)  limit operacji internetowych: 10 000 zł.

 

 

1)  limit operacji gotówkowych: 10 000 zł,

2)  limit operacji bezgotówkowych: 16 000 zł,

3)  limit operacji internetowych: 16 000 zł

 

1)  limit operacji gotówkowych: 15 000 zł,

2)  limit operacji bezgotówkowych: 24 000 zł,

3)  limit operacji internetowych: 24 000 zł

Limity dla operacji zbliżeniowych bez PIN lub podpisu, dokonywanych w kraju

Wysokość limitu:

 

1)  50 zł – dla pojedynczej operacji zbliżeniowej,

2)  150 zł – dla łącznej wartości operacji zbliżeniowych.

Limity dla operacji zbliżeniowych bez PIN lub podpisu, dokonywanych za granicą

Limit operacji określa się, jako 3 kolejne operacje zbliżeniowe następujące po sobie, przy czym wartość pojedynczej operacji ograniczona jest limitem obowiązującym w danym kraju.

 

2. Karty debetowe Visa Electron Adm./Instant Adm., w tym karty dla Użytkownika karty

Nazwa rachunku, do którego wydana jest karta

Konto Spektrum Adm.

Konto Ulubione Adm.

Konto Codzienne Adm.

Dzienne limity operacji

 

Wysokość limitu maksymalnego:

1)  limit operacji gotówkowych: 5 000 zł,

2)  limit operacji bezgotówkowych: 10 000 zł,

3)  limit operacji internetowych: 10 000 zł.

Wysokość limitu domyślnego:

1)  limit operacji gotówkowych: 5 000 zł,

2)  limit operacji bezgotówkowych: 10 000 zł,

3)  limit operacji internetowych: 0 zł.

Limity dla operacji zbliżeniowych bez PIN lub podpisu, dokonywanych w kraju

Wysokość limitu:

 

1)  50 zł – dla pojedynczej operacji zbliżeniowej,

2)  150 zł – dla łącznej wartości operacji zbliżeniowych.

Limity dla operacji zbliżeniowych bez PIN lub podpisu, dokonywanych za granicą

Limit operacji określa się, jako 3 kolejne operacje zbliżeniowe następujące po sobie, przy czym wartość pojedynczej operacji ograniczona jest limitem obowiązującym w danym kraju.

 

3. Karty PKO Ekspres w formie tradycyjnej

Nazwa rachunku, do którego wydana jest karta

PKO Konto Pierwsze

SUPERKONTO Graffiti

Dzienne limity kartowe

Wysokość limitu maksymalnego:

 

1)  limit operacji gotówkowych: 600 zł,

2)  limit operacji bezgotówkowych: 600 zł,

3)  limit operacji internetowych: 600 zł.

Wysokość limitu domyślnego

 

1)   limit operacji gotówkowych: 600 zł,

2)   limit operacji bezgotówkowych: 600 zł,

3)   limit operacji internetowych: 600 zł

Limity dla operacji zbliżeniowych bez PIN lub podpisu, dokonywanych w kraju dla kart wydanych do SUPERKONTO Graffiti oraz dla kart do PKO Konto Pierwsze (karty wydane do 18 maja 2016 r.):

Wysokość limitu:

1)  50 zł – dla pojedynczej operacji zbliżeniowej,

2)  50 zł – dla łącznej wartości operacji zbliżeniowych.

Limity dla operacji zbliżeniowych bez PIN lub podpisu, dokonywanych w kraju dla kart wydanych do PKO Konto Pierwsze (karty wydane od dnia 19 maja 2016 r.):

Wysokość limitu:

50 zł. Operacje dokonywane są z uwzględnieniem wolnych środków na rachunku oraz ustalonego dla karty dziennego limitu operacji bezgotówkowych.

Limity dla operacji zbliżeniowych bez PIN, dokonywanych za granicą

Brak możliwości dokonywania operacji zbliżeniowych za granicą

 

 4.Karta debetowa do rachunku walutowego w GBP/EUR/USD

Nazwa rachunku, do którego wydana jest karta

Rachunki oszczędnościowe płatne na żądanie (rachunki walutowe) w walutach wymienialnych GBP/EUR/USD

Dzienne limity kartowe

Wysokość limitu maksymalnego:

1)  limit operacji gotówkowych: 10 000 GBP/EUR/USD

2)  limit operacji bezgotówkowych: 15 000 GBP/EUR/USD

3)  limit operacji internetowych: 15 000 GBP/EUR/USD

Wysokość limitu domyślnego

1)   limit operacji gotówkowych: 10 000 GBP/EUR/USD

2)   limit operacji bezgotówkowych: 15 000 GBP/EUR/USD

3)   limit operacji internetowych: 15 000 GBP/EUR/USD

 

II. Karty z logo MASTERCARD:

Nazwa rachunku, do którego wydana jest karta

PKO Konto dla Młodych

Konto Aurum

ZŁOTE KONTO

Konto Platinium II

Rachunek PLATINIUM

Dzienne limity kartowe

Wysokość limitu maksymalnego:

 

1)     limit operacji gotówkowych: 5 000 zł,

2)     limit operacji bezgotówkowych: 10 000 zł,

3)     limit operacji internetowych: 10 000 zł.

 

 

1)  limit operacji gotówkowych: 10 000 zł,

2)  limit operacji bezgotówkowych: 16 000 zł,

3)  limit operacji internetowych: 16 000 zł.

 

 

1)  limit operacji gotówkowych: 15 000 zł,

2)  limit operacji bezgotówkowych: 24 000 zł,

3)  limit operacji internetowych: 24 000 zł.

 

Wysokość limitu domyślnego

1)     limit operacji gotówkowych: 5 000 zł,

2)     limit operacji bezgotówkowych: 10 000 zł,

3)    limit operacji internetowych: 10 000 zł

1)  limit operacji gotówkowych: 10 000 zł,

2)  limit operacji bezgotówkowych: 16 000 zł,

3)  limit operacji internetowych: 16 000 zł.

 

1)  limit operacji gotówkowych: 15 000 zł,

2)  limit operacji bezgotówkowych: 24 000 zł,

3)  limit operacji internetowych: 24 000 zł.

 

Limity dla operacji zbliżeniowych bez PIN lub podpisu, dokonywanych w kraju

Wysokość limitu

50 zł. Operacje dokonywane są z uwzględnieniem wolnych środków na rachunku oraz ustalonego dla karty dziennego limitu operacji bezgotówkowych

Limity dla operacji zbliżeniowych bez PIN lub podpisu, dokonywanych za granicą

Wartość pojedynczej operacji zbliżeniowej jest ograniczona limitem operacji zbliżeniowych obowiązującym w danym kraju, z uwzględnieniem wolnych środków na rachunku oraz ustalonego dla karty dziennego limitu operacji bezgotówkowych.

 

III.Karty w formie innej niż tradycyjna

Dzienne limity kartowe

Wysokość limitu maksymalnego:

 

limit operacji bezgotówkowych: 500 zł,

 

Wysokość limitu domyślnego

 

limit operacji bezgotówkowych: 500 zł,

 

Limity dla operacji zbliżeniowych bez PIN lub podpisu, dokonywanych w kraju

Wysokość limitu

50 zł. Operacje dokonywane są  z uwzględnieniem wolnych środków na rachunku oraz ustalonego dla karty dziennego limitu operacji bezgotówkowych

Limity dla operacji zbliżeniowych bez PIN lub podpisu, dokonywanych za granicą

Wartość pojedynczej operacji zbliżeniowej jest ograniczona limitem operacji zbliżeniowych obowiązującym w danym kraju, z uwzględnieniem wolnych środków na rachunku oraz ustalonego dla karty dziennego limitu operacji bezgotówkowych.

 

 IV. Maksymalna wysokość wypłaty gotówki towarzyszącej operacji bezgotówkowej dokonanej przy użyciu karty:

  • VISA - 300 zł (Usługa VISA CASH BACK),
  • MasterCard – 500 zł (Usługa „Płać kartą i wypłacaj” MasterCard).