2014-09-30

PKO Bank Polski S.A. informuje, że dla lokaty strukturyzowanej opartej na cenie ropy naftowej (oferowanej w powiązaniu z 3-miesięczną lokatą terminową) cena ropy naftowej z pierwszego dnia obserwacji, o którym mowa w Części II ust. 4. Dyspozycji/Potwierdzenia otwarcia rachunku lokaty terminowej 3-miesięcznej powiązanej z lokatą strukturyzowaną opartą na cenie ropy naftowej, na dzień 3 kwietnia 2012 r. wynosi

124,86 USD za baryłkę. Wartość stanowi podstawę do obliczenia stopy zwrotu na zakończenie okresu inwestycji.

Ostateczna wartość bariery wynosi 180% (224,75 USD/baryłkę), a odsetki za okres umowny w przypadku gdy cena ropy naftowej w jakimkolwiek dniu obserwacji będzie równa bądź wyższa od bariery na poziomie 180% początkowej wartości ceny ropy naftowej tj. z pierwszego dnia obserwacji, wynoszą 25%.

Cena ropy naftowej z ostatniego dnia obserwacji, o którym mowa w Części II ust. 4. Dyspozycji/Potwierdzenia otwarcia rachunku lokaty terminowej 3-miesięcznej powiązanej z lokatą strukturyzowaną opartą na cenie ropy naftowej, na dzień 26 września 2014 r. wynosi 97,00 USD za baryłkę.

W trakcie okresu umownego lokaty strukturyzowanej w żadnym dniu obserwacji cena ropy naftowej nie była równa bądź wyższa od bariery 180% (224,75 USD/baryłkę).

 

Biorąc pod uwagę powyższe informacje PKO Bank Polski informuje, że na zakończenie okresu umownego lokata strukturyzowana oparta na cenie ropy naftowej nie przyniosła zysku.