2015-04-20

Uprzejmie informujemy, że od 20 kwietnia 2015r. z oferty Banku zostają wycofane następujące produkty depozytowe:

  1. Lokata Dynamiczna Adm.
  2. Lokata negocjowana Adm.
  3. Lokata o stałym oprocentowaniu Adm.
  4. Lokata walutowa Adm. (o stałym oprocentowaniu).

W zakresie klientów indywidualnych oraz korporacyjnych wyżej wymienione lokaty terminowe z zaznaczoną automatyczną odnawialnością będą podlegały dalszemu odnowieniu na kolejne okresy umowne dopóki nie zostanie złożona inna dyspozycja w tym zakresie

W zakresie klientów małych i średnich przedsiębiorstw lokaty terminowe z zaznaczoną automatyczną odnawialnością po zakończeniu okresu umownego nie będą podlegały dalszemu odnowieniu. Tym klientom zostaną zaproponowane alternatywne produkty z oferty PKO Banku Polskiego.

Jednocześnie zapraszamy do korzystania z innych produktów depozytowych. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.pkobp.pl.