2012-03-23

Uprzejmie informujemy, że:

  1. minimalna kwota wpłaty gotówkowej wnoszonej u Opiekuna SKO przez uczniów będących członkami Szkolnej Kasy Oszczędności na SKO Konto dla Ucznia wynosi 1 PLN,
  2. maksymalna kwota wpłaty gotówkowej wnoszonej u Opiekuna SKO przez uczniów będących członkami Szkolnej Kasy Oszczędności na SKO Konto dla Ucznia wynosi 50 PLN,
  3. maksymalna kwota wypłaty gotówkowej realizowanej u Opiekuna SKO przez uczniów będących członkami Szkolnej Kasy Oszczędności z SKO Konto dla Ucznia wynosi 50 PLN.

Wszelkie informacje uzyskają Państwo pod numerem naszej Infolinii: 801 302 302 (opłata zgodna z taryfą operatora).