2011-07-29

Uprzejmie informujemy, że:

 1. łączna kwota wypłat dziennych dokonywanych z obiegowych książeczek oszczędnościowych PKO BP z wkładami płatnymi na żądanie wynosi:
  do wysokości zgromadzonego wkładuw oddziale PKO BP prowadzącym rachunek oraz innych oddziałach PKO BP
  5 000 złw agencjach PKO BP (od 1 czerwca 2010 r.)
  300 złw urzędach pocztowych
  100 złw upoważnionych urzędach pocztowych dyżurujących w godz. 2200 - 600
 2. minimalna kwota wkładu terminowego wnoszonego na książeczkę oszczędnościową na wkład terminowy wynosi 100 zł,
 3. minimalna kwota wpłaty wnoszonej na obiegową książeczkę oszczędnościową PKO BP z wkładem płatnym na żądanie wystawioną od 1 kwietnia 1998 r. wynosi 20 zł,
 4. minimalna kwota wpłaty wnoszonej na oszczędnościowe książeczki mieszkaniowe wystawione od 24 października 1990 r. do 31 stycznia 2002 r. wynosi 20 zł,
 5. minimalna kwota wpłaty wnoszonej na oszczędnościowe książeczki mieszkaniowe wystawione od 1 lutego 2002 r. wynosi 200 zł,
 6. minimalna kwota wpłaty wnoszonej na oszczędnościowe książeczki mieszkaniowe wystawione do 23 października 1990 r. (z prawem do premii gwarancyjnej), których właściciele przyjęli nowe warunki oszczędzania wprowadzone od 15 maja 2002 r. wynosi 100 zł,
 7. od 3 stycznia 2011 r. minimalna kwota pierwszej wpłaty na oszczędnościowe książeczki mieszkaniowe powiązane z funduszami inwestycyjnymi PKO wynosi 1 000 zł. (500 zł. na rachunek książeczki mieszkaniowej i 500 zł. na rachunek inwestycyjny). Minimalna kwota kolejnej wpłaty (dopłaty) wynosi 400 zł. (200 zł. na rachunek książeczki mieszkaniowej i 200 zł. na rachunek inwestycyjny),
 8. od dnia 1 sierpnia 2011 r. minimalna kwota pierwszej wpłaty na oszczędnościowe książeczki mieszkaniowe o stałej stopie procentowej wynosi 50 000 zł. Minimalna kwota kolejnej wpłaty (dopłaty) wynosi 200 zł,
 9. minimalna, miesięczna deklarowana wpłata na oszczędnościowo-kredytowy rachunek mieszkaniowy wynosi 200 zł,
 10. kwota progowa, powyżej której deklarowana i dokonywana miesięczna wpłata skutkuje wyższym oprocentowaniem środków pieniężnych zgromadzonych na oszczędnościowo-kredytowym rachunku mieszkaniowym wynosi 500 zł,
 11. minimalne saldo po dokonaniu wypłaty na obiegowej książeczce oszczędnościowej PKO BP z wkładem płatnym na żądanie wystawionej od 1 kwietnia 1998 r. wynosi 20 zł.