2013-01-11

Uprzejmie informujemy, że:

1) łączna kwota wypłat dziennych dokonywanych z obiegowych książeczek oszczędnościowych PKO Banku Polskiego z wkładami płatnymi na żądanie wynosi:

  • do wysokości zgromadzonego wkładu

- w oddziale PKO Banku Polskiego prowadzącym rachunek oraz innych oddziałach PKO Banku Polskiego,

  • 5 000 zł

- w agencjach PKO Banku Polskiego (od 1 czerwca 2010r.),

  • 300 zł

- w urzędach pocztowych,

  • 100 zł

- w upoważnionych urzędach pocztowych dyżurujących w godz. 2200 - 600,

2) minimalna kwota wkładu terminowego wnoszonego na umiejscowioną książeczkę oszczędnościową na wkład terminowy wynosi 100 zł,

3) minimalna kwota wpłaty wnoszonej na obiegową książeczkę oszczędnościową PKO Banku Polskiego z wkładem płatnym na żądanie wystawioną od 1 kwietnia 1998 r. wynosi 20 zł,

4) minimalna kwota wpłaty wnoszonej na oszczędnościową książeczkę mieszkaniową wystawioną od 24 października 1990 r. do 31 stycznia 2002 r. wynosi 20 zł,

5) minimalna kwota wpłaty wnoszonej na oszczędnościową książeczkę mieszkaniową wystawioną od 1 lutego 2002 r. wynosi 200 zł,

6) minimalna kwota wpłaty wnoszonej na oszczędnościowa książeczkę mieszkaniową wystawioną do 23 października 1990 r. (z prawem do premii gwarancyjnej), których właściciel przyjął nowe warunki oszczędzania wprowadzone od 15 maja 2002 r. wynosi 100 zł,

7) od 3 stycznia 2011 r. minimalna kwota pierwszej wpłaty na oszczędnościową książeczkę mieszkaniową powiązaną z funduszami inwestycyjnymi PKO wynosi 1 000 zł. (500 zł. na rachunek książeczki mieszkaniowej i 500 zł. na rachunek inwestycyjny). Minimalna kwota kolejnej wpłaty (dopłaty) wynosi 400 zł. (200 zł. na rachunek książeczki mieszkaniowej i 200 zł. na rachunek inwestycyjny),

8) od dnia 1 sierpnia 2011 r. minimalna kwota pierwszej wpłaty na oszczędnościową książeczkę mieszkaniową o stałej stopie procentowej wynosi 50 000 zł. Minimalna kwota kolejnej wpłaty (dopłaty) wynosi 200 zł.,

9) od dnia 1 stycznia 2012 r. minimalna kwota pierwszej wpłaty na oszczędnościową książeczkę mieszkaniową o stałej stopie procentowej wynosi 5 000 zł. Minimalna kwota kolejnej wpłaty (dopłaty) wynosi 200 zł.,

10) od dnia 3 września 2012 r. minimalna kwota pierwszej wpłaty na oszczędnościową książeczkę mieszkaniową z Bonusem wynosi 5 000 zł. - w przypadku produktu zakładanego na okres 36 miesięcy oraz 2 000 zł. - w przypadku produktu zakładanego na okres 60 miesięcy. Minimalna kwota kolejnej wpłaty (dopłaty) wynosi 100 zł,

11) minimalne saldo po dokonaniu wypłaty na obiegowej książeczce oszczędnościowej PKO BP z wkładem płatnym na żądanie wystawionej od 1 kwietnia 1998 r. wynosi 20 zł.