2017-11-30

Informujemy, że od dnia 30 listopada 2017 r.

 Grupa

Nazwa

Cena referencyjna
Sposób ustalania
i źródło ceny

Czas publikacji

Waluta

Minimalny nominał transakcji

chyba, że Strony podczas negocjacji transakcji ustalą inaczej

Jednostka miary

Sposób zamknięcia

Data rozliczenia

METALE BAZOWE

Aluminium

LME Official Seller Price dla kontraktu trzymiesięcznego, LME Official Settlement Price dla kontraktów Cash

(kod kontraktu AH), publikowane przez giełdę London Metal Exchange

13:00 GMT

USD, EUR, PLN

25

tona

do fixingu*

2 dni robocze po zakończeniu transakcji z uwzględnieniem kalendarza handlu na London Metal Exchange

Stop aluminium

LME Official Seller Price dla kontraktu trzymiesięcznego, LME Official Settlement Price dla kontraktów Cash

(kod kontraktu AA), publikowane przez giełdę London Metal Exchange

12:40 GMT

USD, EUR, PLN

20

tona

do fixingu*

2 dni robocze po zakończeniu transakcji z uwzględnieniem kalendarza handlu na London Metal Exchange

Miedź

LME Official Seller Price dla kontraktu trzymiesięcznego, LME Official Settlement Price dla kontraktu Cash (kod kontraktu CA), publikowane przez giełdę London Metal Exchange

12:35 GMT

USD, EUR, PLN

25

tona

do fixingu*

2 dni robocze po zakończeniu transakcji z uwzględnieniem kalendarza handlu na London Metal Exchange

Cynk

LME Official Seller Price dla kontraktu trzymiesięcznego, LME Official Settlement Price dla kontraktu Cash (kod kontraktu ZS), publikowane przez giełdę London Metal Exchange

12:55 GMT

USD, EUR, PLN

25

tona

do fixingu*

2 dni robocze po zakończeniu transakcji z uwzględnieniem kalendarza handlu na London Metal Exchange

Ołów

LME Official Seller Price dla kontraktu trzymiesięcznego, LME Official Settlement Price dla kontraktu Cash (kod kontraktu PB), publikowany przez giełdę London Metal Exchange

12:50 GMT

USD, EUR, PLN

25

tona

do fixingu*

2 dni robocze po zakończeniu transakcji z uwzględnieniem kalendarza handlu na London Metal Exchange

Nikiel

LME Official Seller Price dla kontraktu trzymiesięcznego, LME Official Settlement Price dla kontraktu Cash

 (kod kontraktu NI), publikowane przez giełdę London Metal Exchange

13:05 GMT

USD, EUR, PLN

6

tona

do fixingu*

2 dni robocze po zakończeniu transakcji z uwzględnieniem kalendarza handlu na London Metal Exchange

Cyna

LME Official Seller Price dla kontraktu trzymiesięcznego, LME Official Settlement Price dla kontraktu Cash (kod kontraktu SN), publikowane przez giełdę London Metal Exchange

12:45 GMT

USD, EUR, PLN

5

tona

do fixingu*

2 dni robocze po zakończeniu transakcji z uwzględnieniem kalendarza handlu na London Metal Exchange

 

ENERGIA

Brent

Cena kontraktu Brent

  (kod kontraktu B) o zapadalności dalszej niż termin realizacji transakcji, publikowany przez giełdę Intercontinental Exchange (NYSE: ICE)

nd

USD, PLN

1 000

baryłka

przez transakcję zamykającą **

5 dni roboczych od zakończenia transakcji z uwzględnieniem kalendarza handlu na giełdzie Intercontinental Exchange (NYSE: ICE)

Brent

Platts Settlement Price dla Dated Brent publikowany przez Platts

16:30

GMT

USD,

1 000

baryłka

do fixingu*

5 dni roboczych od zakończenia transakcji z uwzględnieniem kalendarza handlu

 

Gasoil

Cena kontraktu Gasoil  (kod kontraktu G) o zapadalności dalszej niż termin realizacji transakcji, publikowany przez giełdę Intercontinental Exchange (NYSE: ICE)

nd

USD,

PLN

100

tona

przez transakcję zamykającą**

5 dni roboczych od zakończenia transakcji z uwzględnieniem kalendarza handlu na giełdzie Intercontinental Exchange (NYSE: ICE)

 Gasoil

Platts Settlement Price dla Gasoil 0,1% FOB Barges Rotterdam publikowany przez Platts

 

16:30

GMT

USD,

PLN

100

tona

do fixingu*

5 dni roboczych od zakończenia transakcji z uwzględnieniem kalendarza handlu

Gasoil

Platts Settlement Price dla Gasoil 0,1% CIF NWE Cargo publikowany przez Platts

 

16:30

GMT

USD, PLN

100

tona

do fixingu*

5 dni roboczych od zakończenia transakcji z uwzględnieniem kalendarza handlu

 

Fuel Oil 1%

Platts Settlement Price dla Fuel Oil 1% FOB Barges Rotterdam publikowany przez Platts

16:30

GMT

USD, PLN

100

tona

do fixingu*

5 dni roboczych od zakończenia transakcji z uwzględnieniem kalendarza handlu

 

Fuel Oil 1%

Platts Settlement Price dla Fuel Oil 1% FOB NWE Cargo publikowany przez Platts

16:30

GMT

USD, PLN

100

tona

do fixingu*

5 dni roboczych od zakończenia transakcji z uwzględnieniem kalendarza handlu

 

Fuel Oil 3,5%

Platts Settlement Price dla Fuel Oil 3,5% FOB Barges Rotterdam publikowany przez Platts

 

16:30

GMT

USD,PLN

100

tona

do fixingu*

5 dni roboczych od zakończenia transakcji z uwzględnieniem kalendarza handlu

 

Fuel Oil 3,5%

Platts Settlement Price dla Fuel Oil 3,5% CIF NWE Cargo publikowany przez Platts

16:30

GMT

USD,

PLN

100

tona

do fixingu*

5 dni roboczych od zakończenia transakcji z uwzględnieniem kalendarza handlu

Diesel ULSD 10 PPM FOB ARA Rotterdam

Platts Settlement Price dla ULSD 10 PPM FOB ARA publikowany przez Platts

16:30

GMT

USD, PLN

100

tona

do fixingu*

5 dni roboczych od zakończenia transakcji z uwzględnieniem kalendarza handlu(www.platts.com/ HolidayHome)

Diesel ULSD 10 PPM NWE CIF Cargo

Platts Settlement Price dla ULSD 10 PPM NWE CIF Cargo publikowany przez Platts

16:30

GMT

USD,

PLN

100

tona

do fixingu*

5 dni roboczych od zakończenia transakcji z uwzględnieniem kalendarza handlu

Paliwo lotnicze

Jet Barges FOB Rotterdam

Platts Settlement Price

dla najbliższego kontraktu Jet Barges FOB Rotterdam o zapadalności dalszej niż termin realizacji transakcji,  publikowany przez Platts

16.30

GMT

USD

PLN

100

tona

do fixingu*

5 dni roboczych od zakończenia transakcji z uwzględnieniem kalendarza handlu

Paliwo lotnicze

Jet Cargoes CIF NWE

Platts Settlement Price dla najbliższego kontraktu Jet Cargoes CIF NEW o zapadalności dalszej niż termin realizacji transakcji publikowany przez Platts

16:30 GMT

USD

PLN

100

tona

do fixingu*

5 dni roboczych od zakończenia transakcji z uwzględnieniem kalendarza handlu

Brytyjski gaz naturalny ICE UK Natural GAS NBP

Cena kontraktu UK Natural GAS NBP (kod kontraktu M) o zapadalności dalszej niż termin realizacji transakcji, publikowany przez Intercontinental Exchange (NYSE, ICE)

nd

GBP,

PLN

 

1000

Therms

(1therm= 29,3071 kilowatogodzin) na okres rozliczeniowy

przez transakcję zamykającą**

5 dni roboczych od zakończenia transakcji w uwzględnieniem kalendarza handlu

Gaz naturalny Gaspool ICE

ICE Gaspool Futures (kod kontraktu GER) publikowany przez Intercontinental Exchange (ICE)

 

nd

EUR

720

MWh

przez transakcję zamykającą**

5 dni roboczych od zakończenia transakcji z uwzględnieniem kalendarza handlu

Nafta

Platts Settlement Price dla Naphta CIF NWE

16:30 GMT

USD, PLN

100

tona metryczna

do fixingu*

5 dni roboczych od zakończenia transakcji z uwzględnieniem kalendarza handlu

PRODUKTY ROLNE

Rzepak

Cena kontraktu Rapeseed (kod kontraktu ECO) o zapadalności dalszej niż termin realizacji transakcji, publikowany przez giełdę Euronext (NYSE Liffe Paris)

nd

EUR, PLN

50

tona

przez transakcję zamykającą**

5 dni roboczych od zakończenia transakcji z uwzględnieniem kalendarza handlu na giełdzie Euronext (NYSE Liffe Paris)

Pszenica

Cena  kontraktu Milling Wheat (kod kontraktu EBM) o zapadalności dalszej niż termin realizacji transakcji, publikowany przez giełdę Euronext (NYSE Liffe Paris)

nd

EUR,

PLN

50

tona

przez transakcję zamykającą**

5 dni roboczych od zakończenia transakcji z uwzględnieniem kalendarza handlu na giełdzie Euronext (NYSE Liffe Paris)

Kukurydza

Cena kontraktu Maize (kod kontraktu EMA) o zapadalności dalszej niż termin transakcji publikowany przez giełdę Euronext (NYSE Liffe Paris)

nd

EUR,

PLN

50

tona

przez transakcję zamykającą**

5 dni roboczych od zakończenia transakcji z uwzględnieniem kalendarza handlu na giełdzie Euronext (NYSE Liffe Paris)

Cukier

White Sugar

Cena kontraktu White Sugar (kod kontraktu W) o zapadalności dalszej niż termin publikowany przez Intercontinental Exchange (ICE)

nd

USD,

PLN,

50

Tona metryczna

przez transakcję zamykającą**

5 dni roboczych od zakończenia transakcji z uwzględnieniem kalendarza handlu na giełdzie Intercontinental Exchange (ICE)

 

* transakcja swapa towarowego zostanie rozliczona do oficjalnego kursu towaru publikowanego przez podmiot podający cenę referencyjną (fixing) w dniu obserwacji określonym w transakcji,

** przez transakcję zamykającą – zamknięcie transakcji swapa towarowego fixed-float z jednym dniem obserwacji wymaga zawarcia przez Klienta transakcji przeciwstawnej do transakcji pierwotnej.