2018-07-01

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna uprzejmie informuje, że przedłuża do 3 sierpnia 2018 r. okres, w którym obowiązują obniżone opłaty za czynności upominawczo - monitorujące wskazane w „Taryfie prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA dla osób fizycznych oraz dla posiadaczy Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych”.

W związku z tym w okresie od 01 lipca 2017 r. do 3 sierpnia 2018 r. ww. opłaty wynoszą:

1/ w przypadku rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (w tym z Dopuszczalnym Saldem Debetowym) prowadzonych dla Klientów indywidualnych:

Tytuł opłaty

Wysokość opłaty w złotych

Sporządzenie i wysłanie do dłużników z tytułu wierzytelności zarządzanych przez Centrum Restrukturyzacji i Windykacji:

 

1. sporządzenie i wysłanie zawiadomienia/monitu związanego z powstaniem zadłużenia przeterminowanego

4,00

2. wezwania do zapłaty

Uwaga:
Opłata pobierana jest wyłącznie w ramach umowy o produkty wyszczególnione w Części I Dziale I Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe oraz karty debetowe w formie tradycyjnej, Części I Dziale VII Rachunki bankowe wycofane z oferty oraz karty debetowe w formie tradycyjnej

4,00

Telefon interwencyjny w sprawie opóźnienia w spłacie do Klienta detalicznego lub Klienta bankowości osobistej i bankowości prywatnej

Uwaga:
Opłata pobierana jest wyłącznie w ramach umowy o produkty wyszczególnione w Części I Dziale I Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe oraz karty debetowe w formie tradycyjnej, Części I Dziale VII Rachunki bankowe wycofane z oferty oraz karty debetowe w formie tradycyjnej

0,00

 

2/ w przypadku kredytów mieszkaniowych, kredytów konsolidacyjnych, pożyczki hipotecznej i limitu hipotecznego:

Tytuł opłaty

Wysokość opłaty w złotych

Sporządzenie i wysłanie przypomnienia (monitu) o niedopłacie lub braku spłaty kredytu, pożyczki hipotecznej, raty (rat) kredytu, pożyczki lub odsetek

0,00

Sporządzenie i wysłanie pisma informującego kredytobiorcę, pożyczkobiorcę o niewywiązywaniu się z innych warunków umowy niż terminowa spłata

4,00

Sporządzenie i wysłanie do dłużników z tytułu wierzytelności zarządzanych przez Centrum Restrukturyzacji i Windykacji:

wezwania do zapłaty

Uwaga:
Opłata pobierana jest wyłącznie w ramach umowy o produkty wyszczególnione w Części III Dziale II Kredyty mieszkaniowe, kredyt konsolidacyjny, pożyczka hipoteczna i limit hipoteczny

0,00

Telefon interwencyjny w sprawie opóźnienia w spłacie do Klienta detalicznego lub Klienta bankowości osobistej i bankowości prywatnej

Uwaga:
Opłata pobierana jest wyłącznie w ramach umowy o produkty wyszczególnione w Części III Dziale II Kredyty mieszkaniowe, kredyt konsolidacyjny, pożyczka hipoteczna i limit hipoteczny

0,00

 

3/ w przypadku Preferencyjnego kredytu studenckiego:

Tytuł opłaty

Wysokość opłaty w złotych

Sporządzenie i wysłanie zawiadomienia o zaległości w spłacie kredytu, monitu

0,00

Sporządzenie i wysłanie do dłużników z tytułu wierzytelności zarządzanych przez Centrum Restrukturyzacji i Windykacji:

wezwania do zapłaty 

Uwaga:
Opłata pobierana jest wyłącznie w ramach umowy o Preferencyjny kredyt studencki wyszczególniony w Części III w Dziale I w Tabeli nr 2 w kolumnie 4

0,00

Telefon interwencyjny w sprawie opóźnienia w spłacie do Klienta detalicznego lub Klienta bankowości osobistej i bankowości prywatnej

Uwaga:
Opłata pobierana jest wyłącznie w ramach umowy o Preferencyjny kredyt studencki wyszczególniony w Części III w Dziale I w Tabeli nr 2 w kolumnie 4

0,00