2012-11-12

Uprzejmie informujemy, że niektóre międzynarodowe instytucje finansowe stosują zaostrzone standardy bezpieczeństwa finansowego wprowadzając ograniczenia w realizacji płatności.

Ograniczenia te mogą wystąpić w szczególności w odniesieniu  do niżej wymienionych krajów:

 • Birma
 • Irak
 • Kuba
 • Kongo
 • Liberia
 • Liban
 • Libia
 • Korea Północna
 • Somalia
 • Syria
 • Sudan
 • Wybrzeże Kości Słoniowej
 • Yemen
 • Zimbabwe

Klienci zlecający płatności do ww. krajów powinni liczyć się z tym, że polecenie wypłaty może zostać zablokowane przez bank zagraniczny, a środki nie zostaną przekazane do beneficjenta. Dodatkowo informujemy, że również używanie w treści komunikatu płatniczego ww. słów (np. słowa KUBA w tytule płatności) może spowodować blokadę środków przez bank zagraniczny.

Informujemy, iż w przypadku zaistnienia takiej sytuacji PKO Bank Polski S.A. nie będzie mógł anulować zleconego polecenia wypłaty w celu odzyskania przesłanych środków, a w razie  odrzucenia płatności przez bank zagraniczny Zleceniodawca zostanie obciążony  opłatą z tytułu zwrotu zrealizowanego przez PKO BP S.A. polecenia wypłaty bez uprzedniej dyspozycji Zleceniodawcy w wysokości określonej w Taryfie prowizji i opłat bankowych PKO BP SA oraz ewentualnymi kosztami banków trzecich.

W związku z powyższym PKO Bank Polski S.A. zwraca uwagę na możliwe komplikacje związane z realizacją poleceń wypłaty do ww. krajów.

 

Ograniczenia dotyczące realizacji poleceń wypłaty do Iranu opisane w Komunikacie nr 0001/2012_01-DBE z dnia 30 stycznia 2012r.  pozostają w mocy.