2014-06-13

Uprzejmie informujemy, że oprocentowanie poniższych produktów wynosi:

 

1. Rachunku Oszczędnościowego

Przedziały kwotowe

Oprocentowanie Rachunku Oszczędnościowego w PLN
(zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym)

do 999,99 zł

1,00

od 1 000 zł do 9 999,99 zł

1,00

od 10 000 zł do 19 999,99 zł

1,05

od 20 000 zł do 49 999,99 zł

1,05

od 50 000 zł do 99 999,99 zł

1,30

od 100 000 zł do 199 999,99 zł

1,50

od 200 000 zł

1,70

Przedziały kwotowe

Oprocentowanie Rachunku Oszczędnościowego w USD
(zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym)

do 999,99

0,70

od 1000

0,75

Przedziały kwotowe

Oprocentowanie Rachunku Oszczędnościowego w EUR 
(zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym)

do 999,99

0,20

od 1 000

0,25

Przedziały kwotowe

Oprocentowanie Rachunku Oszczędnościowego w CHF
(zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym)

do 999,99

0,75

od 1000

1,00

 

2. Rachunku Oszczędnościowego Plus

Przedziały kwotowe

Oprocentowanie Rachunku Oszczędnościowego Plus
(zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym)

do kwoty 999,99 zł

1,50*

nadwyżka ponad 999,99 do 9 999,99 zł

1,50

nadwyżka ponad 9 999,99 zł do 19 999,99 zł

1,50

nadwyżka ponad 19 999,99 zł do 49 999,99 zł

1,50

nadwyżka ponad 49 999,99 zł do 99 999,99 zł

1,60

nadwyżka ponad 99 999,99 zł do 199 999,99 zł

1,60

nadwyżka ponad 199 999,99 do 499 999,99 zł

1,85

nadwyżka ponad 499 999,99 do 999 999,99 zł

1,85

nadwyżka ponad 999 999,99 zł

1,85

 

* oprocentowanie promocyjne 4,00% w stosunku rocznym dla posiadaczy PKO Konta dla Młodych (dostępnego w ofercie od 10.01.2014 r.), którzy otworzyli Rachunek Oszczędnościowy Plus w ramach oferty promocyjnej w okresie od 10.01.2014 r. do 30.11.2014 r. Oprocentowanie promocyjne obowiązuje przez okres 6 mies. od dnia otwarcia Rachunku Oszczędnościowego Plus i jest stosowane do naliczania odsetek w tym okresie, za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym dokonano płatności (transakcji bezgotówkowych) kartą debetową do PKO Konta dla Młodych na łączną kwotę co najmniej 350 zł. Jeżeli zamknięcie Rachunku Oszczędnościowego Plus objętego promocją nastąpi przed upływem okresu 6 mies. od dnia otwarcia tego Rachunku i przed rozliczeniem odsetek za bieżący miesiąc kalendarzowy - oprocentowanie promocyjne za ten miesiąc nie zostanie naliczone.

 

3. Rachunku oszczędnościowego płatnego na żądanie w walucie polskiej i w walutach wymienialnych

Kwota minimalna wymagana do oprocentowania środków pieniężnych na rachunku

Oprocentowanie rachunku oszczędnościowego płatnego na żądanie w PLN 
(zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym)

300 złotych

0,01

Kwota minimalna wymagana do oprocentowania środków pieniężnych

Oprocentowanie rachunku oszczędnościowego płatnego na żądanie w EUR
(zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym)

100 euro

0,10

Kwota minimalna wymagana do oprocentowania środków pieniężnych

Oprocentowanie rachunku oszczędnościowego płatnego na żądanie w USD
(zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym)

100 dolarów amerykańskich

0,10

Kwota minimalna wymagana do oprocentowania środków pieniężnych

Oprocentowanie rachunku oszczędnościowego płatnego na żądanie w CHF
(zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym)

150 franków szwajcarskich 

0,10

Kwota minimalna wymagana do oprocentowania środków pieniężnych

Oprocentowanie rachunku oszczędnościowego płatnego na żądanie w GBP
(zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym)

150 funtów brytyjskich

0,15

 

 

 

Podstawa:

Uchwała Zarządu Banku nr 130/E/2014 z dnia 18 marca 2014 r.