2015-05-04

Uprzejmie informujemy, że oprocentowanie poniższych produktów wynosi:

 

1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe

 

Oprocentowanie w PLN
(zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym)

Wkłady płatne na żądanie na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych

0,00

Wkłady płatne na żądanie na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych PKO Konto Dziecka:

do 2 500,00 zł

3,00

nadwyżka ponad 2 500,00 zł

1,00

 

2. Rachunek Oszczędnościowy

Przedziały kwotowe

Oprocentowanie Rachunku Oszczędnościowego w PLN
(zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym)

do 999,99 zł

0,30

od 1 000 do 9 999,99 zł

0,30

od 10 000 do 19 999,99 zł

0,35

od 20 000 do 49 999,99 zł

0,35

od 50 000 do 99 999,99 zł

0,60

od 100 000 do 199 999,99 zł

0,90

od 200 000 zł

1,25

Przedziały kwotowe

Oprocentowanie Rachunku Oszczędnościowego w USD
(zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym)

do 999,99 dolarów amerykańskich

0,70

od 1000 dolarów amerykańskich

0,75

Przedziały kwotowe

Oprocentowanie Rachunku Oszczędnościowego w EUR 
(zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym)

do 999,99 euro

0,20

od 1 000 euro

0,25

Przedziały kwotowe

Oprocentowanie Rachunku Oszczędnościowego w CHF
(zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym)

do 999,99 franków szwajcarskich

0,75

od 1000 franków szwajcarskich

1,00

 

3. Rachunek Oszczędnościowy Plus

Przedziały kwotowe

Oprocentowanie standardowe
(zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym)

do kwoty 999,99 zł

0,80

nadwyżka ponad 999,99 do 9 999,99 zł

0,80

nadwyżka ponad 9 999,99 do 19 999,99 zł

0,80

nadwyżka ponad 19 999,99 do 49 999,99 zł

0,80

nadwyżka ponad 49 999,99 do 99 999,99 zł

0,90

nadwyżka ponad 99 999,99 do 199 999,99 zł

1,05

nadwyżka ponad 199 999,99 do 499 999,99 zł

1,45

nadwyżka ponad 499 999,99 do 999 999,99 zł

1,45

nadwyżka ponad 999 999,99 zł

1,45

 

4. Rachunek oszczędnościowy płatny na żądanie w walucie polskiej i w walutach wymienialnych

Kwota minimalna wymagana do oprocentowania środków pieniężnych na rachunku

Oprocentowanie rachunku oszczędnościowego płatnego na żądanie w PLN 
(zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym)

300 zł

0,01

Kwota minimalna wymagana do oprocentowania środków pieniężnych

Oprocentowanie rachunku oszczędnościowego płatnego na żądanie w EUR
(zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym)

100 euro

0,10

Kwota minimalna wymagana do oprocentowania środków pieniężnych

Oprocentowanie rachunku oszczędnościowego płatnego na żądanie w USD
(zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym)

100 dolarów amerykańskich

0,10

Kwota minimalna wymagana do oprocentowania środków pieniężnych

Oprocentowanie rachunku oszczędnościowego płatnego na żądanie w CHF
(zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym)

150 franków szwajcarskich 

0,10

Kwota minimalna wymagana do oprocentowania środków pieniężnych

Oprocentowanie rachunku oszczędnościowego płatnego na żądanie w GBP
(zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym)

150 funtów brytyjskich

0,15

Kwota minimalna wymagana do oprocentowania środków pieniężnych

Oprocentowanie rachunku oszczędnościowego płatnego na żądanie w NOK
(zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym)

600 koron norweskich

0,10

Kwota minimalna wymagana do oprocentowania środków pieniężnych

Oprocentowanie rachunku oszczędnościowego płatnego na żądanie w SEK
(zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym)

600 koron szwedzkich

0,10

Kwota minimalna wymagana do oprocentowania środków pieniężnych

Oprocentowanie rachunku oszczędnościowego płatnego na żądanie w DKK
(zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym)

600 koron duńskich

0,10

 

 

Podstawa:
Uchwała Zarządu Banku nr 704/E/2014 z dnia 7 listopada 2014 r. zmieniona Uchwałą Zarządu Banku nr 863/E/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r.