2016-12-01

Uprzejmie informujemy, że od 01 grudnia 2016 r. zmianie ulega oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku oszczędnościowym w GBP, oferowanym w Wielkiej Brytanii do 25 marca 2012 r.:

Przedział kwotowy

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym w (%)

obowiązująca do dnia 30.11.2016 r.

obowiązująca od dnia 01.12.2016 r.

do 499,99 GBP

0,75

0,01

od 500,00 GBP

1,00

0,25

 

Podstawa:
Uchwała Zarządu Banku nr 439/E/2016 z dnia 13 września 2016 r.