2013-12-30

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą ustawy z dnia 6.09.2001 r.  Prawo farmaceutyczne, z początkiem 2014 roku przestaje obowiązywać Program 60+ PKO Banku Polskiego w Aptekach Dbam o Zdrowie.

W związku z tym od 01.01.2014 r. Apteki Dbam o Zdrowie nie będą udzielały zniżek na podstawie imiennych kart rabatowych do Programu 60+ PKO Banku Polskiego.