2015-07-24

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 24 lipca 2015 r. usługa „Płatność ustalona” przechodzi do administrowania.

Wszystkie zlecenia Klientów założone przed dniem 24 lipca 2015 będą realizowane, o ile Klient zapewni środki na rachunku potrzebne do realizacji płatności oraz nie odwoła wcześniej zlecenia.

Od dnia 24 lipca 2015 r. nie będzie można założyć nowych zleceń w ramach usługi „Płatność ustalona”.