2005-04-12

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z § 14 ust. 2 Regulaminu wydawania i używania karty kredytowej PKO BP SA od 12 kwietnia 2005 r. zostaje rozszerzony zakres terytorialny akceptacji błękitnych kart kredytowych PKO MasterCard Electronic. Błękitne karty kredytowe PKO MasterCard Electronic zamawiane jako karty nowe oraz wydawane w ramach reklamacji od 12 kwietnia 2005r. umożliwiają realizowanie operacji bezgotówkowych i wypłaty gotówki także za granicą. Karty wznawiane w ramach obowiązujących umów, których termin ważności upływa począwszy od maja br. również będą umożliwiały dokonywanie operacji za granicą. Podstawa: Decyzja Dyrektora Zarządzającego kierującego Pionem Bankowości Detalicznej