2018-08-17

KOMUNIKAT W SPRAWIE PILOTAŻOWEGO UDOSTĘPNIENIA SPOSOBU WYRAŻENIA ZGODY REALIZACJI DYSPOZYCJI DO LOKAT ORAZ WYBRANYCH DYSPOZYCJI DOTYCZĄCYCH POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ PRZEZ PODANIE PRZEZ KLIENTA W PLACÓWCE BANKU CIĄGU CYFR Z WIADOMOŚCI SMS WYSŁANEJ PRZEZ BANK NA NUMER TELEFONU KOMÓRKOWEGO KLIENTA WSKAZANY DO KONTAKTU Z BANKIEM

  1. Uprzejmie informujemy, że od dnia 17 sierpnia 2018 r. zostaje udostępniony sposób wyrażenia zgody realizacji:

   dyspozycji do lokat (wypłata częściowa i całkowita, dopłata)

   poprzez podanie przez Klienta pracownikowi Banku, Agentowi lub pracownikowi Agenta przyjmującemu dyspozycję w placówce Banku wskazanej w pkt. 2 ciągu 6 cyfr (kod akceptacyjny) z wiadomości SMS wysłanej przez Bank na numer telefonu komórkowego Klienta wskazany do  kontaktu z Bankiem.

   Wiadomość SMS wysyłana jest automatycznie po złożeniu przez Klienta ustnej dyspozycji do lokaty pracownikowi Banku, Agentowi lub pracownikowi Agenta, i zawiera szczegóły składanej dyspozycji oraz kod akceptacyjny.
   Jeżeli Klient wyraża zgodę na wykonanie dyspozycji do lokaty, podaje kod akceptacyjny pracownikowi Banku, Agentowi lub pracownikowi Agenta, który wprowadza kod do aplikacji transakcyjnej Banku. Brak podania przez Klienta kodu akceptacyjnego w sposób określony w zdaniach poprzedzających oznacza brak zgody na wykonie dyspozycji, która w takiej sytuacji nie zostanie wykonana. Sposób wyrażenia zgody wskazany powyżej będzie każdorazowo ustalany z Klientem przed wykonaniem poszczególnej dyspozycji.

   Potwierdzenie przyjęcia dyspozycji do lokaty (wypłata częściowa i całkowita, dopłata), dla których zgoda została wyrażona w opisany sposób, Klient może otrzymać w następującej formie: na adres e-mail Klienta wskazany do  kontaktu z Bankiem lub w formie papierowego wydruku. Sposób dostarczenia potwierdzenia przyjęcia dyspozycji do lokaty jest każdorazowo uzgadniany z Klientem.

   dyspozycji dotyczących Pożyczki gotówkowej (Zmiana rachunku do spłaty pożyczki gotówkowej,
   Zmiana daty płatności raty pożyczki gotówkowej, Wcześniejsza częściowa/całkowita spłata pożyczki gotówkowej)

   poprzez podanie przez Klienta pracownikowi Banku przyjmującemu dyspozycję w oddziale Banku wskazanym w pkt. 2 ciągu 6 cyfr (kod akceptacyjny) z wiadomości SMS wysłanej przez Bank na numer telefonu komórkowego Klienta wskazany do kontaktu z Bankiem.

   Wiadomość SMS wysyłana jest automatycznie po złożeniu przez Klienta ustnej dyspozycji dotyczącej Pożyczki gotówkowej pracownikowi Banku, i zawiera szczegóły składanej dyspozycji oraz kod akceptacyjny. Jeżeli Klient wyraża zgodę na wykonanie dyspozycji dotyczącej Pożyczki gotówkowej podaje kod akceptacyjny pracownikowi Banku, który wprowadza kod do aplikacji transakcyjnej Banku. Brak podania przez Klienta kodu akceptacyjnego w sposób określony w zdaniach poprzedzających oznacza brak zgody na wykonie dyspozycji, która w takiej sytuacji nie zostanie wykonana. Sposób wyrażenia zgody wskazany powyżej będzie każdorazowo ustalany z Klientem przed wykonaniem poszczególnej dyspozycji.

   Potwierdzenie przyjęcia dyspozycji dotyczącej Pożyczki gotówkowej (Zmiana rachunku do spłaty pożyczki gotówkowej, Zmiana daty płatności raty pożyczki gotówkowej, Wcześniejsza częściowa/całkowita spłata pożyczki gotówkowej), dla których zgoda została wyrażona w opisany sposób, Klient może otrzymać w następującej formie: na adres e-mail Klienta wskazany do  kontaktu z Bankiem lub w formie papierowego wydruku. Sposób dostarczenia potwierdzenia przyjęcia dyspozycji dotyczącej Pożyczki gotówkowej jest każdorazowo uzgadniany z Klientem.

  2. Sposób wyrażenia zgody wskazany w pkt. 1 jest możliwy dla klientów indywidualnych w następujących i oddziałachi agencji Banku:

   Oddział 2 w Wołominie ul. Mieszka I 1
   Oddział 2 w Pruszkowie  al. Wojska Polskiego 42
   Oddział 122 w Warszawie ul. Powstańców Śląskich 45
   Oddział 18 w Warszawie ul. Skierniewicka 21
   Oddział 84 w Warszawie ul. Egipska 7
   Oddział 1 w Otwocku ul. Powstańców Warszawy 15
   Oddział 1 w Wołominie ul. Legionów 1
   Oddział 1 w Zielonce ul. Abramskiego 6
   Agencja FHN8 w Nowej Iwicznej ul. Graniczna 33 (nie ma zastosowania do dyspozycji dot. Pożyczki gotówkowej).