2018-08-04

UDOSTĘPNIENIE SPOSOBU WYRAŻENIA ZGODY REALIZACJI DYSPOZYCJI TRANSAKCJI PŁATNICZYCH PRZEZ PODANIE PRZEZ KLIENTA W PLACÓWCE CIĄGU CYFR Z WIADOMOŚCI SMS WYSŁANEJ PRZEZ BANK NA NUMER TELEFONU KOMÓRKOWEGO KLIENTA WSKAZANY DO  KONTAKTU Z BANKIEM

1. Uprzejmie informujemy, że od 4 sierpnia 2018 r. zostaje udostępniony we wskazanych poniżej placówkach Banku sposób wyrażenia zgody realizacji dyspozycji zlecenia płatniczego (wpłaty gotówkowej, wypłaty gotówkowej, polecenia przelewu, zlecenia stałego) poprzez podanie przez Klienta pracownikowi Banku, Agentowi lub pracownikowi Agenta przyjmującemu dyspozycję w placówce Banku ciągu cyfr (kod akceptacyjny) z wiadomości SMS wysłanej przez Bank na numer telefonu komórkowego Klienta wskazany do kontaktu z Bankiem:

Oddział 18 w Warszawie ul. Skierniewicka 21

Oddział 84 w Warszawie ul. Egipska 7

Oddział 122 w Warszawie ul. Powstańców Śląskich 45

Oddział 1 w Otwocku ul. Powstańców Warszawy 15

Oddział 2 w Pruszkowie  al. Wojska Polskiego 42

Oddział 1 w Wołominie ul. Legionów 1

Oddział 2 w Wołominie ul. Mieszka I 1

Oddział 1 w Zielonce ul. Abramskiego 6

Agencja FHN8 w Nowej Iwicznej ul. Graniczna 33

2. Wiadomość SMS, o której mowa w pkt. 1 wysyłana jest automatycznie po złożeniu przez Klienta ustnej dyspozycji zlecenia płatniczego pracownikowi Banku, Agentowi lub pracownikowi Agenta, i zawiera szczegóły składanej dyspozycji oraz kod akceptacyjny. Jeżeli Klient wyraża zgodę na wykonanie dyspozycji zlecenia płatniczego podaje kod akceptacyjny pracownikowi Banku, Agentowi lub pracownikowi Agenta, który wprowadza go do aplikacji transakcyjnej Banku. Brak podania przez Klienta kodu akceptacyjnego w sposób określony w zdaniach poprzedzających oznacza brak zgody na wykonie dyspozycji, która w takiej sytuacji nie zostanie wykonana. Sposób wyrażenia zgody wskazany powyżej będzie każdorazowo ustalany przed wykonaniem poszczególnej dyspozycji zlecenia płatniczego.

3. Potwierdzenia przyjęcia dyspozycji zlecenia płatniczego (wpłaty gotówkowej, wypłaty gotówkowej, polecenia przelewu, zlecenia stałego), dla których zgoda została wyrażona w sposób wskazany w pkt. 1 Klient może otrzymać w jeden z następujących sposobów: na adres e-mail Klienta wskazany do kontaktu z Bankiem lub w formie papierowego wydruku, dodatkowo dla zleceń płatniczych (wpłaty gotówkowej, wypłaty gotówkowej, polecenia przelewu) raz w miesiącu na wyciągu. Sposób dostarczenia potwierdzenia przyjęcia dyspozycji zlecenia płatniczego (wpłaty gotówkowej, wypłaty gotówkowej, polecenia przelewu, zlecenia stałego), dla których zgoda została wyrażona w sposób wskazany w pkt. 1 jest każdorazowo uzgadniany z Klientem.

4. Sposób wyrażenia zgody wskazany w pkt. 1 jest możliwy w oddziałach i agencji Banku wskazanych w pkt. 1 zgodnie z poniższą tabelą:

 

 

Placówka

Klient

indywidualny

i bankowości prywatnej

firmy i przedsiębiorstwa

korporacyjny

Oddział

Dostępność

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Agencja

Dostępność

Nie dotyczy

Nie dotyczy