2016-04-15

Uprzejmie informujemy, że od dnia 15 kwietnia 2016 r. PKO Bank Polski udostępnia użytkownikom aplikacji mobilnej IKO możliwość dokonywania międzybankowych przelewów na telefonw ramach systemu BLIK.

Jednocześnie PKO Bank Polski udostępnia tę usługę wszystkim klientom bez pobierania dodatkowych opłat do dnia 31 grudnia 2016 r. włącznie.

Po tym okresie planowane jest pobieranie opłat za usługę określonych w:

  1. Taryfie Prowizji i Opłat Bankowych w PKO Banku Polskim SA dla osób fizycznych w pozycji:
    Przelew - realizacja dyspozycji przekazania środków z użyciem numeru telefonu (tzw.  przelew "Na numer telefonu") w kanale mobilnym - na rachunki w innym banku – 0,99 PLN (usługa bez opłat dla: PKO Konto bez Granic, Konto AURUM i Konto Platinium II).
  2. Taryfie prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA dla małych i średnich przedsiębiorstw w pozycji:
    Przelew – realizacja dyspozycji przekazania środków z użyciem numeru telefonu, tzw. przelew na numer telefonu na rachunki w innych bankach (nie dotyczy Pakietu Mobilnego dla Firm) – 0,99 PLN.