2015-01-12

Uprzejmie informujemy, że Polecenia wypłaty w obrocie dewizowym realizowane są przez PKO Bank Polski  w następujących walutach wymienialnych:

AUD, BGN, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, EUR, GBP, HKD, HUF, JPY, NOK, RON, RUB[1], SEK, TRY i USD,

z zastrzeżeniem, że polecenia wypłaty w trybie pilnym realizowane są tylko dla następujących walut[2]:

  1. overnight  - EUR, GBP, USD, PLN oraz
  2. tomnext  - AUD, BGN, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, EUR, GBP, HUF, JPY, NOK, PLN, RON, RUB SEK, USD.

Dla walut, dla których w Tabeli kursów walut PKO Banku Polskiego wskazany jest kurs kupna albo sprzedaży dla pieniędzy o wartości 0,0000 dopuszczalne jest jedynie rozliczenie bezgotówkowe.

 


[1] w zakresie poleceń wypłaty wysyłanych waluta RUB dostępna jest tylko dla klientów rynku korporacyjnego.

[2] przy uwzględnieniu ewentualnych ograniczeń wynikających z Taryfy prowizji i opłat bankowych za usługi oferowane dla danego segmentu Klienta.