2012-12-20

Uprzejmie informujemy, że Polecenia wypłaty w obrocie dewizowym są realizowane przez PKO Bank Polski S.A. w poniższych  walutach wymienialnych:

AUD, BGN, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, EUR, GBP, HUF, JPY, LTL, LVL, NOK, SEK, TRY, USD, RON i RUB 1
z zastrzeżeniem, że polecenia wypłaty w trybie pilnym overnight albo tomnext realizowane są tylko w walutach:
EUR, GBP i USD.

Dla walut, dla których w Tabeli kursów walut PKO BP S.A. wskazany jest kurs kupna albo sprzedaży dla pieniędzy o wartości 0,0000 dopuszczalne jest jedynie rozliczenie bezgotówkowe.

 

1 w zakresie poleceń wypłaty wysyłanych waluta RUB dostępna jest tylko dla klientów rynku korporacyjnego