2014-02-25

Uprzejmie informujemy, że Polecenia wypłaty w obrocie dewizowym są realizowane przez PKO Bank Polski S.A. w poniższych  walutach wymienialnych:

AUD, BGN, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, EUR, GBP, HKD, HUF, JPY, LTL, LVL, NOK, SEK, TRY, USD, RON i RUB1

z zastrzeżeniem, że polecenia wypłaty w trybie pilnym overnight albo tomnext realizowane są tylko w walutach: EUR, GBP, USD.

Dla walut, dla których w Tabeli kursów walut PKO BP S.A. wskazany jest kurs kupna albo sprzedaży dla pieniędzy o wartości 0,0000 dopuszczalne jest jedynie rozliczenie bezgotówkowe.

 

 

1 w zakresie poleceń wypłaty wysyłanych waluta RUB dostępna jest tylko dla klientów rynku korporacyjnego