2015-01-01

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2015 r. Polecenia wypłaty w obrocie dewizowym realizowane są przez PKO Bank Polski S.A. w następujących walutach wymienialnych:

AUD, BGN, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, EUR, GBP, HKD, HUF, JPY, NOK, RON, RUB 1, SEK, TRY i USD,

z zastrzeżeniem, że polecenia wypłaty w trybie pilnym overnight albo tomnext realizowane są tylko w walutach: EUR, GBP i USD.

 

Dla walut, dla których w Tabeli kursów walut PKO BP S.A. wskazany jest kurs kupna albo sprzedaży dla pieniędzy o wartości 0,0000 dopuszczalne jest jedynie rozliczenie bezgotówkowe.

 
 
1 w zakresie poleceń wypłaty wysyłanych waluta RUB dostępna jest tylko dla klientów rynku korporacyjnego.